Pas op de plaats voor verkeersplannen Van Pallandtlaan | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Vooraf aan de behandeling spreekt een woordvoerder van het Burgercomité Van Pallandtlaan de raadscommissie toe. | Foto: NK
Vooraf aan de behandeling spreekt een woordvoerder van het Burgercomité Van Pallandtlaan de raadscommissie toe. | Foto: NK (Foto: Nico Kuyt)

Pas op de plaats voor verkeersplannen Van Pallandtlaan

  Politiek

Sassenheim • Provincie en gemeente maken even een pas op de plaats over de plannen die er zijn om de doorstroming op de N208 en N443 te verbeteren.

Door Nico Kuyt

Op 16 april is er een informatieavond geweest over de plannen voor de N208/Van Pallandtlaan. Tijdens de avond zijn een aantal vragen gesteld. Deze gaan onder meer over het effect van de Duinpolderweg op de N208, over de relatie met de doorstroming op de A44, over de mogelijkheden van een verdiepte ligging en over een 'randweg rond Sassenheim'.

Begin mei hebben omwonenden van de Van Pallandtlaan een petitie aangeboden waarin zij hun zorgen deelden, en vragen stelden over de plannen. Naar aanleiding van de reacties hebben provincie en gemeente besloten om even pas op de plaats te maken. Het voornemen was om in een aantal werkateliers, samen met de omgeving, verder uitwerking te geven aan de variant met aanpassing van de beide rotondes. Deze insteek leidde tot veel onduidelijkheid en onrust. Provincie en gemeente gaan op dit moment niet verder met het uitwerken van de variant, maar eerst de vragen beantwoorden. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Op het moment dat de antwoorden gereed zijn, organiseren provincie en gemeente na de zomer een tweede openbare informatiebijeenkomst om iedereen over de uitkomsten te informeren. Het vervolg van het project zal uiteraard sterk afhangen van de beantwoording van de gestelde vragen en de uitkomsten van de onderzoeken. Over hoe dit vervolg er uit kan zien, zullen provincie en gemeente nadere afspraken maken en daar vervolgens de omgeving weer bij betrekken.

Schoonheidsprijs

Vorige week besprak de raadscommissie Ruimte op verzoek van het CDA de stand van zaken. De commissie sprak uit dat de gang van zaken van met name de provincie niet de schoonheidsprijs verdient. Het CDA ziet niets in turborotondes. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Het geld kan beter gebruikt voor de gevaarlijke spoorovergang van de Herenstraat in Voorhout te verbeteren. Een pas op de plaats ging voor het CDA niet ver genoeg, maar het moet helemaal van tafel. Voor de VVD was een halve oplossing een slechte oplossing. De ontsluiting moet fatsoenlijk onderzocht worden en het is de vraag of je je alleen moet focussen op Van Pallandtlaan. D66 wees op zijn beurt eveneens dat het integraal bekeken moet worden. In de ogen van Trilokaal moet Teylingen niet de narigheid van de rest oplossen. En ook volgens de ChristenUnie moet eerst gekeken worden naar het grotere verhaal. Naar de mening van de PvdA dienen de gemeentelijke fracties te gaan spreken met de provinciale fracties. En tenslotte dacht ook GroenLinks dat het een integraal probleem is, wat gemeente overschrijdend is en breder bekeken moet worden. Er zou dus volgens de commissie een regionale visie/plan moeten komen op verkeer en vervoer. Wethouder Bas Brekelmans gaat nog uitzoeken wat de juridische mogelijkheden van de gemeente zijn om eventuele plannen van de provincie tegen te houden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>