Nog geen beslissing over inzameling van afval | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Tijdens de schorsing werd druk over het afval gemasseerd. In het midden is wethouder Rob ten Boden aan het woord.
Tijdens de schorsing werd druk over het afval gemasseerd. In het midden is wethouder Rob ten Boden aan het woord. (Foto: Nico Kuyt)
Teylingen

Nog geen beslissing over inzameling van afval

  Politiek

Teylingen • De raadscommissie Bestuur dook vorige week wederom in het afval. En ze kwamen er weer niet uit. Om toch nog tot een compromis te komen, gaan zij tot aan de raadsvergadering van donderdag 11 juli met elkaar praten of zij tot een overeenkomst kunnen komen om wat te doen voor een betere afvalscheiding.

Door Nico Kuyt

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente was al een soap, maar nu uitgegroeid tot een Grieks drama. Er zijn doelen gesteld over het wegwerpen van de hoeveelheid restafval in 2025. De kosten voor het afvoeren worden ook steeds hoger. Uiteindelijk gaat de inwoner dat betalen. Al jaren praat politiek Teylingen wat te doen om haar inwoners tot beter scheiden te verlokken. En ook vorige week kwamen zij er niet uit. Wethouder Rob ten Boden stelde voor om omgekeerd in te zamelen, dus de inwoner moet het restafval zelf wegbrengen en dat zal hem wel leren beter te scheiden, in combinatie met diftar, oftewel ervoor ook nog te laten betalen, het bewuste scenario 6. Maar wat meer positief, de zakken voor plastic, blik en pakken te vervangen door minicontainers en ondergrondse containers. Zo ook het oud papier en karton. En een voornemen om het groente- fruit- en tuinafval (GFT) in de zomerperiode wekelijks in te zamelen. Zo kan een vermindering van 100 kg restafval in 2020 worden gehaald en in 2025 30 kg. Ten Boden wees naar Lisse waar het omgekeerd inzamelen gezorgd heeft tot een vermindering met 70 procent.

Niet straffen

Maar Hidde Verhoeve (VVD) zag niets in het omgekeerd afval inzamelen en wierp zijn grootmoeder in de arena. Hij zag haar al met het restafval op de rollator sjokken in een survivaltocht naar de restafvalbak. Je moet mensen lokken tot scheiden en niet straffen, meende hij. Dat betalen zorgt maar voor dumpen in de bak van de buurman en zwerfafval. Ga die inwoner nu verleiden, bijvoorbeeld met een financiële prikkel als zij goed scheiden. Maak de bak voor restafval kleiner en ga die minder vaak ophalen. Als je GFT-afval erin werpt, dan zit je zelf drie weken daarmee te rieken. Echter, Edith Alkemade (D66) koesterde andere gedachten. Gewoon doorpakken. Maar wel heel geleidelijk, zodat de inwoner kan wennen aan het nieuwe systeem. Ieder jaar evalueren en bijsturen en zo de eerste twee jaar geen diftar. Ook Frans van Swieten (Trilokaal) zag veel in scenario 6, maar wees wel op mogelijk afvaltoerisme. Mensen die goed scheiden moet je aan het einde van het jaar belonen. Meer restafval, dan moet je bijbetalen en met minder dan krijg je geld terug. Een wel wat forse draai van de fractie, want Dion Piket (Trilokaal) huldigde wel een andere anti-diftar-mening in de vorige raadsperiode. Het zal aan het toetreden aan de coalitie en het leveren van een wethouder liggen. 'Voortschrijdend inzicht', noemde Van Swieten het. Peter Scholten (CDA) was intussen helemaal niet blij geraakt met dat betalen voor het afval. Wel zag hij kreunend een geleidelijk toegroeien naar scenario 6 nog wel mogelijk, maar straalde daarbij maar bitter weinig enthousiasme. Eigenlijk helemaal niet. Echter, Mirjam Mack (ChristenUnie) zag op haar beurt scenario 6 helemaal zitten, maar vroeg als ervaringsdeskundige aandacht voor het recyclen van luiers. En dat sprak ook haar collega Joost van Doesburg (PvdA) aan. Maar het betalen voor het afval, dat was voor hem een stap te ver. Je kunt dat altijd later nog invoeren. Maak nu eerst van die grote grijze bak maar een 80 liter containertje. Voor Don Verhoeff (GroenLinks) was de periode van luiers al voorbij en schaarde zich helemaal achter scenario 6.

Overleg

Wethouder Ten Boden zegde toe de luiers mee nemen in het plan. Na een korte schorsing werd nog gepoogd om de fracties nader tot elkaar te brengen. Wel, zoals voorgaande keren, dat lukte niet bepaald. De VVD bleef vasthouden aan het zoveel mogelijk behulpzaam zijn aan de inwoners in het ontzorgen. Gewoon een bak aan de straat kunnen zetten. Maar Trilokaal vond het geen grote last om het afval weg te brengen. Wel zag die fractie een 'stip op de horizon' om een manier te vinden tot elkaar te komen. Om zo op termijn tot scenario 6 te komen. Of het slechts een fantoom is dat rijpt op de afvalhoop, of een laatste redmiddel om de fracties uit het afval te trekken, zal blijken uit de bespreking in de gemeenteraad van 11 juli, want dan praten de fracties nog wat even moedig verder over het afval. En wie weet, wellicht wordt het hoofdpijndossier na jaren dan eindelijk afgesloten. 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>