Toch 'ombudsman' voor bouwprojecten | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Herenstraat in Voorhout.
Herenstraat in Voorhout. (Foto: )
Teylingen

Toch 'ombudsman' voor bouwprojecten

  Politiek

Teylingen • Er komt toch een omgevingsmanager voor bouwprojecten in Teylingen, een soort ombudsman tussen omwonenden en de gemeente, maar wel vooralsnog tijdelijk. De gemeenteraad heeft ingestemd deze persoon voor één jaar te financieren en daarna verder te kijken.

Door Nico Kuyt

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte leefden er grote bezwaren tegen het instellen van de manager. Deze persoon moet een schakel zijn tussen projectontwikkelaars, gemeente en de inwoners bij bouwprojecten. Diverse Teylingers hebben namelijk aangegeven zich namelijk regelmatig overvallen te voelen als in hun buurt een bouw plaatsvindt met al die overlast en schade. Zij vinden naar hun mening dan nergens gehoor en overgeleverd te worden aan een projectontwikkelaar met eigen belangen. Wethouder Bas Brekelmans stelde daarop een omgevingsmanager voor, een gemeentelijk aanspreekpunt, als pilot voor voorlopig twee jaar. De fracties van PvdA en GroenLinks toonden zich een uitgesproken voorstander hiervan, maar de rest van de commissie had er destijds moeite mee.

Tussenoplossing

Maar de gemeenteraad nam toch een voorstel aan van D66, CDA en Trilokaal, met steun van GroenLinks, om deze manager tijdelijk aan te stellen voor een jaar en dan kijken hoe het loopt. De kosten, 100.000 euro, kunnen wel gedekt worden uit de algemene reserve. Maar daar had de VVD weer problemen mee. Het geld moest gevonden worden binnen de meerjarenbegroting, dus geen greep in de reserves, maar door het schrappen van oude ambities. De reserves zijn bestemd voor incidentele uitgaven en niet structureel. Maar een meerderheid ging daar niet met mee. Alleen de ChristenUnie was het met de VVD eens. De overigen vonden het zeer gewenst zo'n manager direct aan te stellen en dan die te evalueren bij de volgende Kadernota volgend jaar. Don Verhoeff (GroenLinks), iets verklemd geraakt tussen de twee voorstellen, poogde in een schorsing de partijen bij elkaar te brengen, maar slaagde daarin niet. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het gebrek aan rekkelijkheid bij de fracties.

Blij

Wethouder Brekelmans was blij met het aannemen. Het liefst had hij natuurlijk geld gezien voor twee jaar, maar er moet snel doorgepakt worden en volgend jaar zien of de manager een rol heeft. Het debat toonde twee uitersten aan in de opvatting over het instellen van zo'n manager. Aan de ene kant Joost van Doesburg (PvdA) met zijn opvatting over die rijke vastgoedjongens die de dienst uitmaken en gefrustreerde, machteloze burgers in de kou laten staan en door de gemeente uit hun handen verlost moeten worden van het grote geld door die permanente manager en ook niet te morren aan het budget. En aan de andere kant Sybrinne de Vries (CDA), die vindt dat het in het standaard DNA van de ambtenaren hoort te zitten. Dat zal wel een forse inzet eisen. Daarom even een buitenboordmotor inzetten van een manager, maar die moet zich op een zo'n kortst mogelijke tijd overbodig maken. Volgend jaar zal blijken of de manager een vaste voet op Teylingse bodem krijgt of niet. Dat is wel een zorg voor wethouder Marlies Volten, want de manager was het laatste punt dat Brekelmans nog in zijn functie in de raad behandelde.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>