Inwoners wordt in de Herenstraat gevraagd naar hun mening over het centrum van Voorhout. | Foto: NK
Inwoners wordt in de Herenstraat gevraagd naar hun mening over het centrum van Voorhout. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Gemeente polst inwoners naar mening over de toekomst van centra

Politiek Teylingen

Teylingen • Een knaloranje busje stond op zaterdag 13 juli in de centra van Voorhout, Warmond en Sassenheim. Medewerkers van de gemeente in hesjes sprokkelden daar bij voorbijgangers hun mening over wat er in het centrum in de toekomst anders en beter kan. De gemeente is namelijk bezig een centrumvisie voor de drie kernen op te stellen en tapten op 13 juli de ideeën van de bevolking af.

Door Nico Kuyt

De weergoden waren zaterdag niet gunstig gezind. Moedig stonden die morgen bij het busje de medewerkers in hun hesjes op het kerkplein in Voorhout. De koffie dampte en de koek stond op de tafels klaar. De klapstoeltjes uitgeklapt en de panelen opgesteld. Maar die bleken niet bestand tegen de frisse wind en vielen zo nu en dan bijkans de vijver in. Geregeld viel er een regendruppel uit het donkere wolkendek en dreigden de panelen te verweken. Het werden praatjes onder paraplu´s. De voorbijgangers bleken spaarzaam. Niettemin was er nog een aantal te verlokken om de mening de medewerkers mee te delen. Eerder was er op 14 mei een inloopbijeenkomst in Café Graaf Jan in Sasssembourg in Sassenheim. Als vervolg zouden op 15 juni de leden van de gemeenteraad in de kernen de straat op gaan om met de inwoners te spreken over de toekomst, maar die actie werd afgelast vanwege het gebrek aan raadsleden. Slechts één burgerraadslid meldde zich aan. Op 13 juli rolde nog wel het busje door de centra om de ideeën op te halen bij de inwoners en de visie met info te bevochtigen.

Herenstraat

En terwijl opnieuw enig hemelvocht op het busje nederdaalde, werd weerbarstig de Voorhoutse passant bevraagd. En de gebruikelijke onderwerpen kwamen aan bod. Een niet te missen item is de Herenstraat. Die loopt nu eenmaal ook dwars door het centrum heen. Bij de eerdere inloopbijeenkomst in mei klonk al de drukte, handhaving, het laden en lossen, het parkeren, het autoluw maken en de veiligheid, ook op de stoep. Daarnaast een groter centraal winkelaanbod. Klandizie is er wel als maar kwaliteit wordt geboden tegen een gunstige prijs, viel zaterdag te horen. Het groen blijft eveneens altijd een populair onderwerp onder de bevolking. Maar op 13 juli ontbrak ook de nostalgie niet: de bibliotheek in oude vorm weer terug.

Informatiemarkt in najaar

Na twee uur ging het busje op weg naar de markt in Warmond. Daarna parkeerde het nabij de ingang van Park Rusthoff aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Al de opgehaalde gegevens worden de komende tijd verwerkt. Eind dit jaar wil de gemeenteraad de visie vaststellen. Vooraf staan in het najaar nog een inloopbijeenkomst en informatiemarkt gepland om de inwoner zijn zegje niet te ontzeggen. Wellicht onder een meer gunstige stemming van de weergoden. Maar daar hebben zij alleen invloed op. Dat leert de toekomst.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant