Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Voorhout

Commissie gaat door met 'Tuinen van de Ruïne'

  Politiek

Voorhout • In de raadscommissie Welzijn was een grote meerderheid te vinden van het scenario 2 voor de 'Tuinen van de Ruïne', het plan om de de Ruïne van Teylingen aantrekkelijker te maken voor bezoekers en inwoners. De fracties hadden nog wel wat vragen, maar het voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad.

Maandag 2 december lag de Businesscase voor de Ruïne van Teylingen met daarin de financiële gevolgen van de vastgestelde kaders, die in verschillende scenario's worden weergegeven. In juli besloot de gemeenteraad te kiezen voor de 'Tuinen van de Ruïne', en een verdere financiële uitwerking van dat plan in een businesscase. Dat werd tijdens de commissie Welzijn gepresenteerd. En een grote meerderheid volgde het voorstel van B&W voor scenario 2. In dat scenario wordt de Westerbeekschuur aangekocht en gesloopt. Hierdoor is de Ruine beter zichtbaar vanaf de Teylingerlaan en de Frank van Borselenlaan. Ook wordt gekeken naar de bouw van een nieuw bezoekerscentrum. De nu leegstaande kaasschuur wordt gerenoveerd en biedt mogelijkheid voor horeca.  

Het scenario wordt nu verder uitgewerkt in de volgende fase.

Lees meer in De Teylinger van woensdag 4 december.

Meer berichten