Logo deteylinger.nl
De burgemeesters plaatsen de drie kernwaarden van HLT -verbindend, krachtig en inventief- op de taart. | Foto: Willem Krol
De burgemeesters plaatsen de drie kernwaarden van HLT -verbindend, krachtig en inventief- op de taart. | Foto: Willem Krol (Foto: Willem Krol)
Teylingen

Knauw in ambtelijke samenwerking HLT

  Politiek

Teylingen • De tussentijdse evaluatie van de ambtelijke samenwerking van Teylingen, Lisse en Hillegom heeft in Teylingen bij een aantal fracties niet tot echt warme gevoelens geleid. Een herijking is volgens hen gepast. Zelfs aan een deels ontvlechting wordt gedacht. In ieder geval is er een ietwat meer genuanceerd beeld ontstaan over hoe het bestuur van de gemeente aankijkt tegen HLT Samen. Met name D66, PvdA, CDA en de ChristenUnie staan kritisch.

Door Nico Kuyt

Mankementen in de bedrijfsvoering, de financiële perikelen van Lisse, de ambtelijke samenwerking van Teylingen, Lisse en Hillegom ligt zwaar op de maag, zo blijkt uit een tussenevaluatie. "Dat kan fricties teweegbrengen", stelde GroenLinks. "Wat kunnen wij als raad doen samenwerking te verbeteren", vroeg de VVD af. "Het voldoet niet helemaal", constateerde Trilokaal. "Een brevet van onvermogen", strooide de ChristenUnie nog wat zout. Die partij was vanaf het begin al een criticaster voor deze ambtelijke samenwerking. "Een substantieel probleem met het management", oordeelde het CDA. De PvdA legde ook de vinger op de hoge druk die op de ambtenaren wordt gelegd. De evaluatie kreeg in Teylingen niet een gunstig ontvangst.

Geen dip

"Er zijn kinderziekten, maar er is geen dip", zo verklaarde een woordvoerder van het onderzoeksbureau. Het gaat de goede kant op. Er ligt wel een opgave om je als drie gemeenten strategisch te positioneren in de regio. Lisse is wel een groot aandachtspunt met die krappe beurs. Wethouder Marlies Volten zag eveneens gronden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er moet wel wat gebeiteld worden aan HLT Samen. En ook het CDA heeft veel waardering kennis en kunde van de ambtenaren, maar wees eveneens op wat mankementen, zoals de hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en de vele externe inhuur van krachten. Bij de fracties klonk steeds meer het woord 'ontvlechten'. Echter, bij de VVD viel er in de organisatie nog wat te verbeteren, maar het verdiende ook een compliment. Maar, "er heerst een organisatorische malaise van onbekwaamheid", kapte D66 af. "Niet zomaar met het badwater weggooien", dempte GroenLinks. "Niet het beschuldigende vingertje", voegde Trilokaal toe. "Als een organisatie fuseert kost het wat tijd. Wij zien juist positieve tekens", meende de eveneens wethouder. En ook de woordvoerder van het bureau bevestigde dat de samenwerking op de goede weg is. De wethouder zegde toe om in januari met een visie over het vervolg van HLT Samen te komen.

Moties

In de commissie kondigde de ChristenUnie alvast aan om met twee moties te komen, één over het besturingsmodel, en één over de ambtelijke aansturing. "In de huidige situatie loopt de ambtelijke organisatie aan tegen de vraag die vanuit de verschillende gemeentebesturen komt. Die werklast komt voort uit het ambitieniveau van B&W's en gemeenteraden. Als je juist heel ambitieus bent, leg je dus meer beslag op de HLT. Dat is een probleem, want het ambitieniveau van de verschillende gemeenten houdt daar geen rekening mee. Het gevolg is dan dat de werkdruk hoog is", aldus Nederstigt. "Alle fractievoorzitters hebben bij een gesprek aangegeven dat de HLT Samen op het strategische vlak voor Teylingen in elk geval een dikke onvoldoende scoort".

Andere opzet

In de raadsvergadering van donderdag 19 december hoopt de ChristenUnie (CU) een motie aangenomen te krijgen die B&W de opdracht meegeeft een plan te maken voor een herijking. "We vragen B&W te kijken naar andere besturingsmodellen, zoals bijvoorbeeld de opzet van een strategiebureau, waarbij de gemeenten strategisch advies kunnen 'inkopen' bij HLT. Dat is duidelijker. De operationele onderdelen van de organisatie kunnen dan weer gewoon naar de eigen gemeente. Maar een ander voorstel is ook om gewoon te kijken wat er gebeurt als je de hele organisatie weer ontvlecht als het je wel heel veel kost, maar toch niet oplevert wat je er van verwacht had. Dat die herijking noodzakelijk is ziet iedereen wel, de vraag wordt vooral op welke manier we dat aanpakken", zo antwoordt CU desgevraagd. (NK)

Meer berichten