In Sassenheim ontwikkelt Timpaan 56 nieuwbouwwoningen. Het project is gesitueerd aan de noordkant van Sassenheim, ten noorden van de Laan van Overteylingen. | Foto: pr./www.timpaan.nl
In Sassenheim ontwikkelt Timpaan 56 nieuwbouwwoningen. Het project is gesitueerd aan de noordkant van Sassenheim, ten noorden van de Laan van Overteylingen. | Foto: pr./www.timpaan.nl Foto: pr.

Raad nog steeds niet eens over huizenprijzen van Overteylingen

Politiek Sassenheim

Sassenheim • In de afgelopen gemeenteraad werd er weer gehakt met spaanders. Met name het CDA uitte harde woorden over de gang van zaken rond de huizenprijzen in Overteylingen-Oost.

Door Nico Kuyt

Raadslid Sybrinne de Vries (CDA) raakte goed op stoom en gaf een veeg uit de pan richting voormalig wethouder Bas Brekelmans. Hij zou onvoldoende regie gevoerd hebben richting de projectontwikkelaar die nu duurdere woningen bouwt en de prijs verhoogd, zodat deze onbereikbaar zijn geworden voor de doelgroep met een iets smallere beurs. De gemeenteraad heeft een tijd geleden de Woonvisie vastgesteld en daar werd volgens De Vries niet aan gehouden. De felle bewoordingen die De Vries daarbij gebruikte waren tegen het zere been van de fracties in de coalitie. Zij zagen in de twee ingediende moties van CDA, PvdA en Groenlinks als van wantrouwen of treurnis. Een situatie waarin de wethouder zich niet meer kon verdedigen. De Vries ontkende met stelligheid dat het geen moties van wantrouwen of treurnis. Eén motie ging over een strakkere regierol en de ander over meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en de middeninkomens. Beide moties werden verworpen met 9 stemmen voor en 15 tegen. Alleen de indieners steunden de moties. De rest vond ze overbodig, want dit komt aan de orde bij de herijking van de Woonvisie.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant