Afbeelding
Foto: CC0

Vluchtelingenwoning aan Trekschuit in de verkoop

Politiek Sassenheim

Sassenheim • De gemeente zet de gemeentelijke woning op Trekschuit 2 in de verkoop. Hier woonden asielzoekers met een verblijfsvergunning, maar die woonruimte is niet langer nodig.

Door Nico Kuyt

In juni 2016 heeft de gemeente, naast andere maatregelen, zeven woningen gekocht op de vrije markt, voor de opvang van de zogeheten statushouders. Er was een stroom vluchtelingen op gang gekomen en de gemeente kreeg van het Rijk een opdracht een deel van hen te huisvesten. Het plaatsen van tijdelijke woningen, bijvoorbeeld op het veld van Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim, bleek op veel verzet te stuiten dus koos de gemeenteraad voor aankoop van woningen. Een tijdelijke maatregel om de druk van de sociale huurmarkt te halen. Maar er is nu sprake van een dalende toestroom van vluchtelingen en een verschuiving van individuele vestiging naar gezinshuisvesting.

Inmiddels zijn vijf van de zeven aangekochte woningen weer verkocht. Twee in 2017 en drie in 2019. De woning op Trekschuit 2 is inmiddels vrijgekomen. Omdat de noodzaak ontbreekt de woning langer aan te houden wordt deze nu verkocht.

Dertien nieuwe inwoners

De taakstelling het huisvesten van dertien personen is vorig jaar helemaal gerealiseerd. Zij worden op reguliere wijze, via de woningcorporaties, gehuisvest. De gemeente verwacht de woning zonder verlies te kunnen verkopen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant