CDA vraagt om stopzetting plannen rond aanpassingen voor HOV-net | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
De rotonde bij de Van Pallandtlaan.
De rotonde bij de Van Pallandtlaan. (Foto: pr./GoogleMaps)
Sassenheim

CDA vraagt om stopzetting plannen rond aanpassingen voor HOV-net

  Politiek

Teylingen • Realisatie van een van de op tafel liggende varianten voor een verbeterde verkeersdoorstroming van het autoverkeer op de Van Pallandtlaan in Sassenheim wordt steeds twijfelachtiger. Dat werd vorige week dinsdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte. De weerstand tegen het reconstructieplan voor de HOV-verbinding, de nieuwe snelbus tussen Noordwijk en Schiphol, is niet alleen omvangrijk bij omwonenden. Het CDA kondigde aan met een motie te komen waarin zij het college van B&W oproept af te zien van het 'onzalige en ondoordachte' plan.

Momenteel is de provincie Zuid-Holland bezig met het opstellen van plannen om de verkeersdoorstroming op de Van Pallandtlaan (N208) te verbeteren. Daarbij wordt onder andere gesproken over de aanpassing van de rotondes Parklaan en N208-N443 naar turborotondes. Naast dat de maatregelen ervoor dienen te zorgen dat het alsmaar uitdijende aantal auto's kan blijven doorrijden, maakt ook de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding onderdeel uit van de aanpak.

Omwonenden nabij de Van Pallandtlaan zijn fel tegen de plannen. Zij vrezen meer geluidshinder, milieuoverlast, bovenmatige verkeersdrukte, problemen met de bereikbaarheid van de wijk Vogelbuurt en vooral een verslechterde luchtkwaliteit van de leefomgeving. Er waren dan ook drie insprekers over het onderwerp. Theo de Boer, bewoner van Huis ter Leede en eigenaar van het gelijknamige bedrijf aan de 's-Gravendamseweg in Voorhout, vindt de beoogde plannen geen oplossing, maar het verleggen van een probleem. "Wat u hebt bedacht is een noodverband." Hij suggereerde een aftakking (via de Tweede Poellaan) vanaf de A44 naar de N206 om zo Noordwijk een alternatief te bieden richting die A44. "Niet met obstakels maar met tunnels, dan ben je ook het verkeer naar de Keukenhof in één keer kwijt."

Nut en noodzaak

Voorzitter Alfred Pop van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek vroeg zich in zijn inspraak het nut en de noodzaak van de HOV-verbinding af en betoogde het op slot zetten van het project Van Pallandtlaan. "Wacht eerst maar eens af wat over de Duinpolderweg Zuid wordt beslist en laat je overtuigen door cijfers van de nood van die busverbinding."

Burgerlid Mirjam Mack-van Bellen van de ChristenUnie meldde in ernst 'hoe zinvol is het om een lege bus over twee turborotondes te laten doorrijden'. Don Verhoeff van een nog weifelend GroenLinks meende dat de beoogde aanpak niet het gewenste resultaat zal opleveren en de leefomgeving alleen maar verder ondermijnt. "Verspilde energie", bestempelde PvdA raadslid Paul Witteman de plannen. "Verkeerstoename binnen de bebouwde kom kunnen we niet toestaan. De oplossing ligt regionaal en niet louter in Sassenheim." Hij sloot zich aan bij het voorstel van het CDA om te stoppen.

Fractievoorzitter Frans van Swieten ziet de noodzaak niet van een bus van Noordwijk via Sassenheim naar Schiphol. "Uit Noordwijk kan die rijden tot aan station Sassenheim en daar kan het hele zooitje zo op de trein naar Schiphol stappen." Toch is hij tegen het stoppen van de studie. "We willen geen los einde in het hele traject. Laten we het in zijn geheel goed aanpakken en daarna een besluit nemen. Dan hebben we in ieder geval een gedegen onderbouwing bij alle varianten."Onveranderd

Moeder Sophie Gorissen, wonend aan de N443 tegenover de bollenschuur van Westerbeek, hield een betoog waarin ze aanstipt dat in de studie niet breed genoeg wordt gekeken naar de gevolgen voor de omgeving. "Nu al staat de weg bekend als levensgevaarlijk - zelfs benoemd door de ANWB als zeer gevaarlijk - om veilig over te steken. Straks met een kinderwagen kan ik letterlijk mijn huis niet meer uit. Dit is onacceptabel."

Bart van der Ploeg (D66) is voorstander van het plan: "Het is onverantwoord om de plannen op slot te zetten. We kunnen het verkeer nu eenmaal niet wegtoveren. " De VVD deelde die visie en repte over besluitvormingen in het verleden. "Het is niet chique om het nu te staken", aldus VVD-raadslid Frank Beijk. Hij kon wel begrip opbrengen voor de onrust bij de omwonenden vanwege de eventuele "onaanvaardbare overlast", zoals Beijk dat noemde.

Geen voorkeursscenario

Ook wethouder Marlies Volten haalde de in het verleden gemaakte besluiten aan, maar benadrukte nogmaals dat er geen voorkeursscenario ligt en dat de gemeente nog in gesprek gaat met de regio en provincie over het plan. Ook roept ze inwoners op van zich te laten horen. "Iedereen kan tot 1 februari zijn zegje doen, door de gemeente te schrijven of een reactie achter te laten op de website van het project. Daarna wordt eerst alles met de omwonenden doorlopen en volgt een vervolgstap."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>