Scholieren vinden fietspaden te smal | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

Scholieren vinden fietspaden te smal

  Politiek

Sassenheim • De raadscommissie Ruimte kan zich vinden in het verder uitwerken van het actieplan voor de fiets. Als aandachtspunt worden de te smalle fietspaden, het elektrisch fietsen en het veilig stallen in de uitwerking meegenomen. Ook het pleit van inwoner Jan Matze voor een veilige fietsverbinding tussen de Kagertuinen en de A44 zal in het actieplan niet ontbreken. Maar voor een veilige alternatieve route is er ook nog de Menneweg, zo hield de wethouder voor.

Door Nico Kuyt

Het gemeentelijke Actieplan Fiets is opgesteld om te komen tot een betere fietsbereikbaarheid in de gemeente. Een bureau heeft een eerste aanzet gegeven in welke richting het actieplan verder uitgewerkt zou kunnen worden. Vooraf aan de bespreking in de raadscommissie Ruimte sprak Jan Matze in over zijn langjarige wens voor een fietspad tussen de Kagertuinen en de A44. De bestaande route is in zijn ogen niet veilig. Teleurstelling leeft bij hem dat de gemeente geen geld beschikbaar stelt voor de route.

Actieplan voor verbetering

Het actieplan wordt vooral bepaald door de elektrische fiets. Het bureau heeft enquêtes uitgevoerd en gesprekken en bijeenkomsten gehouden over het fietsgebruik. Ook op de scholen. En daar bleek dat de smalle fietsstroken en -paden door de leerlingen niet werden gewaardeerd. Er is te weinig ruimte, het is onprettig en niet veilig te fietsen. Er is een onduidelijke belijning of zicht, het wegdek is niet altijd comfortabel. er zijn lange wachttijden bij sommige verkeerslichten en te weinig verlichting. Kortom, al deze knelpunten zijn in kaart gebracht en de gemeente gaat prioriteren in de aanpak. De komende tien jaar wordt aan een aanpak gewerkt on de belangrijkste knelpunten weg te werken. Het actieplan wordt de gemeenteraad voorgelegd.

In de raadscommissie vroeg het CDA aandacht voor de forenzen die naar het station fietsen. Echter, die doelgroep is naar de mening van het bureau moeilijk vangbaar. Het kenmerkende van het onderzoek blijkt de breedte van de paden en stroken. Hier is een inspanning nodig. Juist nu het drukker wordt met de elektrische fietsers die een hogere snelheid. hebben. Het moet comfortabeler worden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>