Logo deteylinger.nl
Uit steekproeven blijkt dat 99 procent van het aangetroffen zwerfafval afkomstig is van buiten het stationsgebied.
Uit steekproeven blijkt dat 99 procent van het aangetroffen zwerfafval afkomstig is van buiten het stationsgebied. (Foto: MV)
Sassenheim

Veel zwerfafval rond station komt van buiten het gebied

  Politiek

Sassenheim • "Het is ieders verantwoordelijkheid om zijn afval netjes in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar de eerstvolgende bak. Blijkbaar is het gedrag lopend of fietsend richting station Sassenheim anders dan gewenst", zo antwoordt B&W op vragen van CDA-raadslid Sybrinne de Vries.

Door Nico Kuyt

De Vries stoorde zich aan het niet tijdig legen door McDonald’s van de afvalbakken en daardoor ontstaan van zwerfafval op, bij en in de omgeving van station Sassenheim. Maar dat kan B&W niet bevestigen. "Uit steekproeven van onze buitendienst is niet gebleken dat de afspraken niet worden nagekomen. Sinds maart 2019 is er contact met diverse partijen (NS & McDonald’s) over meldingen die worden gedaan omtrent 'zwerfafval' en constateringen vanuit het Team Uitvoering. In afstemming met betrokken partijen wordt er alles aan gedaan om zwerfafval te voorkomen. Uit de reguliere steekproeven die worden gedaan door het Team Uitvoering in de afgelopen weken blijkt dat 99 procent van het aangetroffen zwerfafval juist afkomstig is van buiten het stationsgebied. Momenteel is er contact met deze partijen om tot een oplossing te komen voor een schoon stationsgebied. Er zijn onlangs in ieder geval nog extra afvalbakken geplaatst om het aanwezige zwerfafval tegen te kunnen gaan", aldus B&W.

Afspraken

De NS zorgt voor de afvalbakken op het station. McDonald’s voor de afvalbakken rondom het stationsgebied, die zijn specifiek voor deze partij ontwikkeld en geplaatst. Het overig (zwerf)afval wordt na meldingen door het gemeentelijke Team Uitvoering opgehaald. Er is afgesproken dat de McDonald’s één keer per week de afvalbakken leegt en het zwerfafval rondom deze bakken meeneemt. Er is niet gebleken dat McDonald’s de afspraken onvoldoende nakomt.

Geen boete

B&W kan overigens geen sancties opleggen. De gemeente kan verder alleen afspraken maken op het grondgebied van Teylingen. De oprit en berm naar de A44 zijn gedeeltelijk eigendom van het Rijk.

Meer berichten