College van B&W staat achter Regionale Energiestrategie | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: pexels.com
Teylingen

College van B&W staat achter Regionale Energiestrategie

  Politiek

Teylingen •Het college van B&W heeft ingestemd met de concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland. De strategie beschrijft hoe gemeenten in de regio gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. Elke gemeente vertaalt deze regionale strategie het komende jaar naar een eigen lokale aanpak. 

Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. In het concept RES, dat nu voorligt bij de raad, staan de mogelijkheden beschreven voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in 13 gemeenten; totaal 1,1 TerraWatt. Ook staan er ambities in op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. 

Samen opstellen

De overheidspartners binnen Holland Rijnland stelden het concept met elkaar op. Daarbij werden volksvertegenwoordigers betrokken en partijen als woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs. 

Concept naar de gemeenteraad

Nu het college van Teylingen ingestemd heeft met het concept RES, wordt het document aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij kunnen wensen en bedenkingen meegeven. Het concept wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), net als de concept-strategieën van de 29 andere regio’s in Nederland. Het PBL toetst of de regio met de voorgestelde concept Energiestrategie voldoende bijdraagt aan de landelijke klimaatdoelstellingen. 

In gesprek met inwoners

Dit najaar gaat de gemeente Teylingen aan inwoners, ondernemers en verenigingen van eigenaren (flats) vragen om mee te denken. Dat is belangrijk, omdat er dan een vertaling wordt gemaakt naar de lokale aanpak: op welke plaatsen wordt straks energie opgewekt? Hoe gaan we dat doen? En in welke volgorde gaan woonwijken van het gas af? Deze zomer bereidt Teylingen het proces voor om inwoners en ondernemers bij deze én andere keuzes te betrekken. 

Goede stap

Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie wordt door het college als een stap in de goede richting gezien. Wethouder Heleen Hooij stelt: “Met elkaar stappen zetten om uiteindelijk alleen duurzame energie te gebruiken en daarmee CO2-uitstoot te verminderen. Dit is dè uitdaging voor inwoners en ondernemers van Teylingen de komende twintig jaar!”. 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>