'Faciliteren buitensport is zaak van gemeente'
Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

'Faciliteren buitensport is zaak van gemeente'

  Politiek

Teylingen • Worden de sportverenigingen bij hun verzoek voor het faciliteren van sportactiviteiten in de buitenlucht voor de jeugd tijdens de coronacrisis, als een 'pingpongballetje' heen en weer geslagen tussen gemeentebestuur en Stichting de Combibrug? De fractie van het CDA heeft dit vernomen en stelt hierover vragen aan B&W.

Door Nico Kuyt

Er ligt een oproep van het kabinet aan de gemeenten om sportactiviteiten in de buitenlucht te faciliteren en te organiseren op grond van het 'Protocol verantwoord sporten' tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij om kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, ook gericht op niet-leden. De gemeenten zouden deze sportactiviteiten dienen te faciliteren en organiseren onder begeleiding van buurtcoaches of sportaanbieders.

Combibrug

In ieder geval heeft de basketbalvereniging Forwodians uit Voorhout een verzoek ingediend. Volgens het CDA heeft B&W dit verzoek, en mogelijk ook andere verzoeken, niet zélf opgepakt, maar doorverwezen naar Stichting de Combibrug. Echter, naar verluidt pakt deze het ook niet op met als reden dat de buurtcoaches van deze stichting een te zware caseload zouden hebben en daartoe nu niet in staat zijn.

Teleurstelling

Het CDA constateert dat hierover teleurstelling is ontstaan bij de verenigingen die sportactiviteiten willen organiseren en vervolgens als een pingpongballetje heen en weer worden geslagen tussen gemeentebestuur en Stichting de Combibrug. "Met het oog op de bijzondere omstandigheden als gevolg van de razernij van het coronavirus én de oproep van het kabinet aan gemeenten rust er een nadrukkelijke verantwoordelijkheid op B&W om zélf actief inwoners, organisaties en verenigingen te faciliteren en te ondersteunen die voorstellen doen om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jeugd te verzachten en zich er van te verzekeren dat dit daadwerkelijk gebeurt", zo stelt de fractie en vraagt wat B&W op korte termijn hieraan gaat doen.

Meer berichten