Omwonenden Nieuw Boekhorst praten mee | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

Omwonenden Nieuw Boekhorst praten mee

  Politiek

Voorhout • De gemeente is met de marktpartijen begonnen zich te organiseren voor het maken van plannen voor de woningbouw op Nieuw Boekhorst. Volgens de gemeentelijke Structuurvisie komen er op deze locatie circa 900 woningen. Omwonenden hebben zich al bereid getoond te participeren in het opstellen van de plannen, zo blijkt uit een eerste voortgangsrapportage.

Door Nico Kuyt

De locatie is gelegen tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de Boekenburglaan. De meeste grond is in eigendom van vijf projectontwikkelaars, namelijk Terra Ontwikkeling (Heijmans), Ballast Nedam Development, Rotij Grondontwikkeling West, Blokhuis en Novaform. De eerste fase van de planvorming is nu begonnen. Deze geeft een antwoord op wat de gemeente en de omgeving wil. Het bureau Kickstad is gekozen om de participatie en communicatie te begeleiden. En het stedenbouwkundige bureau Echo Urban Design voor het opstellen van een globale visie met ruimtelijke opgave. Ook is een project- en stuurgroep opgestart om het in goede banen te leiden.

Interesse omwonenden

Inmiddels hebben verschillende omwonenden bij de gemeente geïnformeerd naar de plannen en aangeboden hier een bijdrage aan te willen leveren. De gemeente maakt op dit moment een bestand aan van geïnteresseerden en zorgt dat zij aangehaakt blijven bij de ontwikkeling. Naar verwachting zal de gemeente rond de zomer een eerste participatieronde organiseren.

Sociale woningbouw

Met woningbouwstichting Stek zijn de eerste gesprekken gevoerd. Stek heeft haar visie op de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst opgesteld, waarbij uitgegaan wordt van 25 procent sociale huur. Dit percentage komt voort uit het bestaand beleid van de gemeente en afspraken die binnen de regio Holland Rijnland zijn gemaakt. De gesprekken gaan aan de ene kant over het traditionele sociale woningbouwprogramma, zoals de grootte van de woningen, de verhouding eengezins- of meergezinswoningen. Aan de andere kant ook over het bouwen van sociale woningen voor kwetsbare doelgroepen en andere vormen van huren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>