Afbeelding
Foto: pr. / pixabay.com

Meeste partijen tegen toename aantal vluchten op Schiphol

Politiek Teylingen

Teylingen • Uitgezonderd de VVD, zijn de fracties in de raadscommissie Bestuur het eens in het verzet tegen de mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten van Schiphol.

Door Nico Kuyt

Er is een concept Luchtvaartnota samengesteld waarin een groei wordt toegestaan van het aantal vluchten tot 32 procent in 2050. Een motie is ingediend die B&W oproept om in de diverse overleggen zich ten strengste tegen een groei uit te spreken, tegen een parallelle Kaagbaan te zijn en voor een nachtsluiting. Zo ook te verwoorden in een zienswijze als reactie op het ontwerp van de Luchtvaartnota. Op 9 juli gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de motie.

Alleen VVD tegen

De VVD gaf tijdens de voorbespreking in de raadscommissie evenwel aan de motie niet te kunnen steunen. De fractie wees op toekomstige innovatie waarbij toestellen stiller worden en minder uitstoot genereren. Een nachtsluiting daar kan de fractie zich ook niet in vinden, omdat het verkeer dan overdag toeneemt. En de tweede Kaagbaan is nodig voor de groei. De overige fracties kunnen de motie wel min of meer steunen, met soms een andere formulering van de tekst.

Nachtvluchten

De PvdA wees op de nachtvluchten als bron van ergernis. De hinder, het geluid en fijnstof gaan toenemen, met name voor Sassenheim. Het \betekent voor de inwoners niet alleen een gekmakende toename van geluidsoverlast, maar ook een toenemende aanslag op hun gezondheid, stipte het CDA aan. De fractie wees op de toename van ultrafijnstof. Feitelijk komen de Teylingers te wonen op de start- en landingsbanen van Schiphol, meende de fractie en hekelde het overleg rond de ontwikkelingen op Schiphol. Ook de overige fracties spraken zich tegen de groei uit. Alleen de VVD verklaarde heel veel vertrouwen in de luchtvaart en innovaties te hebben. De fracties wees verder op werkgelegenheid die Schiphol genereert. Er zal iets meer overlast komen, maar de fractie zag dat niet als een heel groot probleem. De gemeenteraad gaat verder over de motie spreken en een besluit nemen.

Uit de krant