Coalitie geeft een kompas aan eigen college voor begroting | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

Coalitie geeft een kompas aan eigen college voor begroting

  Politiek

Teylingen • De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het eigen college van B&W op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen. 

 De coalitie herkent dat de gemeente Teylingen dit jaar meer dan anders moeite zal moeten doen om de begroting en de meerjarenplanning duurzaam sluitend te krijgen. Tegelijk ziet de coalitie dat – zeker nu ten tijde van de coronacrisis – de gemeente juist extra moet investeren in kwalitatieve voorzieningen in de gemeente. "Deze coalitie is van mening dat we nu maatregelen moeten treffen, om mogelijk de financiële klap van corona ook op te kunnen vangen," aldus de drie partijen. 

De drie fractievoorzitters, Monique de la Rie (VVD), Frans van Swieten (Trilokaal) en Bart van der Ploeg (D66) zijn naar aanleiding van de Kadernota gelijk aan de slag gegaan. "Er is de drive om alles in het werk te stellen om Teylingen die fantastische gemeente te laten blijven, terwijl tegelijkertijd zware financiële tijden lijken te zijn aangebroken. Die hebben overigens enerzijds te maken met de kwaliteit en het hoge niveau van voorzieningen die we nastreven in Teylingen en anderzijds met hogere uitgaven dan door de inkomsten van het Rijk (via het Gemeentefonds) worden gedekt. Elke gemeente heeft daar mee te maken in Nederland."

Heilige huisjes ter discussie

Monique de la Rie (VVD): “In deze tijden moet eenieder zijn eigen ‘heilige huisjes’ ter discussie durven te stellen. Je kan de begroting als een boekhouder tegemoet treden, maar we zitten in de politiek in Teylingen om alleen het beste voor onze inwoners en bedrijfsleven na te streven. Natuurlijk moet het financieel wel verantwoord blijven. Maar de VVD wil nu geld reserveren om binnen korte tijd daadwerkelijk te kunnen investeren in bijvoorbeeld de winkelcentra en (binnen)sport. Dat we ‘lage lasten kampioen van de regio’ zijn en willen blijven, staat het doen van investeringen zeker niet in de weg.”

Duurzaamheid en sport

Frans van Swieten (Trilokaal): “We nemen onze verantwoordelijkheid. We kunnen de inwoners en onze ondernemers niet alleen lastigvallen met moeizame financiën. Investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid is van groot belang – nu en in de toekomst. Deze coalitie kent de roep om meer binnensport accommodatie, combineer dat vooral met andere activiteiten zodat een efficiënt gebruik van de locatie ontstaat. En deze gemeente heeft de luxe om de toch benodigde investeringen te kunnen doen. Deze coalitie heeft een forse ambitie op het vlak van duurzaamheid en sport. Laten we hier nu geld voor opzij zetten en zo de mogelijkheden op tafel leggen. En het college op te roepen op korte termijn met uitvoeringsvoorstellen te komen in de raadsvergadering."

Sociaal gezicht

Bart van der Ploeg(D66): “We zijn in dit college gestapt om ook op sociaal gebied in Teylingen een hoog niveau te realiseren. Dat het Rijk ons hierin onvoldoende compenseert is voor deze coalitie geen reden ons sociaal gezicht niet ook in concrete maatregelen en beschikbaarheid van voorzieningen te laten zien. Laatst hebben we nog een voorstel uit het college gekregen om het recht op extra middelen voor meer mensen (net boven de minimumgrens) mogelijk te maken. Dat voelt goed. Ook willen we dat er geld opzijgezet wordt om inderdaad de plannen met betrekking tot de Ruïne van Teylingen en duurzaamheidsmaatregelen die zich op termijn terugverdienen mogelijk te maken”.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>