Logo deteylinger.nl
Foto: pexels.com
Sassenheim

Natte voeten na aanleg van garages Platanenlaan

  Politiek

Sassenheim • De bewoners van de Platanenlaan hebben sinds de aanleg van de garages aangrenzend aan hun percelen ernstige wateroverlast. Een gemiddelde regenbui leidt ertoe dat het pad achterom hun woningen en de schuren onder water komen te staan. De PvdA maakt zich erover druk en heeft vragen gesteld aan B&W.

Al jarenlang proberen de bewoners, volgens de PvdA, bij de gemeente aan te kloppen om hen te helpen. Het probleem is ontstaan bij de aanleg van de garages aangrenzend aan hun percelen. Het maaiveld aldaar ligt ruim hoger dan dat van hen, met als gevolg dat de afwatering rechtstreeks op hun perceel plaatsvindt. Met afwatering op het riool is destijds door de aannemer geen rekening gehouden noch heeft de gemeente daar rekenschap van genomen bij het verlenen van de vergunning. Het enige antwoord dat men in de loop van de jaren mocht krijgen van de gemeente is dat zij een en ander zelf moesten gaan regelen met de vereniging van eigenaren van de woningen die de garages in bezit hebben. Het behoeft geen betoog dat dit overleg tot niets heeft geleid daar de eigenaren geen enkele overlast ondervinden. Recent hebben de bewoners opnieuw contact gezocht met de gemeente middels een brief. Hierop is geen enkele reactie gekomen. Geen ontvangstbevestiging, geen antwoord, geen enkele reactie. Het probleem blijft dus bestaan, aldus de PvdA.

Gemeentelijke zorgplicht

Fractievoorzitter Sandra Groenendal (PvdA) meent dat als er geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden of infiltratie niet mogelijk is door een te hoge grondwaterstand, er een gemeentelijke zorgplicht is en een voorziening moet aanbieden waar het hemelwater in geloosd kan worden. Het is aan de gemeente welke voorziening dat is. Dat zou ook een gemengd riool kunnen zijn, alhoewel dit niet de voorkeur verdient. De zorgplicht van de gemeente gaat dus verder dan melden dat de eigenaren van genoemde woningen zelf verantwoordelijk zijn. Hoe en wat kan de gemeente doen om dit te faciliteren, vraagt Groenendal nu aan B&W. Zij wil weten op welke termijn de bewoners kunnen verwachten een oplossing te verwachten. B&W heeft dertig dagen om te antwoorden. (NK)

Meer berichten