Logo deteylinger.nl
Foto: pr./jaja-sticker.nl
Teylingen

B&W wil nog geen JA/JA-sticker

  Politiek

Teylingen • B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de JA/JA-sticker vooralsnog niet in te voeren. En de huidige NEE/NEE- en NEE/JA-stickers actief te promoten.        

Door Nico Kuyt

Eind januari heeft de gemeenteraad een motie, 'Minder afval door de JA/JA sticker', aangenomen. B&W werd daarmee verzocht de invoering van de JA/JA-stickers voor te bereiden en een voorstel uiterlijk in het 2e kwartaal aan de raadscommissie Bestuur voor te leggen. Het doel van de motie is de hoeveelheid ongevraagd/ongewenst papier, en daarmee het afval, te verminderen. Als er op dit moment niets op de bus staat, wordt al het papier afgeleverd, dus ook ongeadresseerd reclamedrukwerk. Na invoering van een JA/JA-sticker moet de bewoner expliciet aangeven dit ook te wensen. Dus zonder sticker krijgt de bewoner het reclamedrukwerk niet, maar wel de huis-aan-huisbladen, omdat zij bijdragen aan de nieuwsvoorziening.

Invoeringstermijn

Maar uit de jurisprudentie blijkt dat de invoering van het systeem van JA/JA-stickers alleen kan met een lange invoeringstermijn van zo'n anderhalf jaar zodat bedrijven kunnen omschakelen. In deze tijd van corona-maatregelen staan de winkeliers en ondernemers onder druk en hebben het erg moeilijk. De ondernemersvereniging BPT geeft aan dat er bij de ondernemers de zorg leeft dat zij bestellingen die zij al hebben gedaan voor reclamefolders niet meer kunnen terugtrekken en ze kosten maken waarvoor ze geen klanten terugkrijgen.

Ook wordt er in 2021 een uitspraak van de Hoge Raad verwacht over de rechtmatigheid van dit systeem. Als de uitspraak er ligt kan gekeken worden of het nog steeds wenselijk is om de JA/JA-stickers in te voeren.

Promoten

Volgens B&W kan het doel van het verminderen van de hoeveelheid afval ook worden bereikt door het huidige systeem van NEE/NEE- en NEE/JA-stickers actief te promoten. Uit de raadpleging van het digipanel 'Team Teylingen' blijkt namelijk dat de helft van de panelleden, die nu geen NEE/NEE- of NEE/JA-sticker heeft, de ongeadresseerde reclamefolders niet op prijs stelt.

Voor het promoten van de huidige stickers kan gebruik worden gemaakt van de lokale krant, De Groene Uitdaging en de gemeentelijke website. De raadscommissie Bestuur gaat er na de zomer met B&W over praten.

Meer berichten