Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

Roep om tijdelijk niet innen precario terrassen

  Politiek

Teylingen • Om het leed van horecaondernemers te verzachten kan de gemeente de precariobelasting voor het volledig ingenomen oppervlakte aan terras in het seizoen 2020, niet innen en met terugwerkende kracht afschaffen. Er is geen enkel (juridisch) beletsel voor dat voorstel van het CDA, zo blijkt uit een recent advies van de VNG. De fractie heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Volgens de CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Reny Wietsma hebben de Teylingse horecaondernemers nog geen duidelijkheid gekregen over het al dan niet daadwerkelijk innen van de precariobelasting voor het volledig ingenomen oppervlakte terras in coronajaar 2020. Die moeten die duidelijkheid zo spoedig mogelijk krijgen, vinden beiden. Eerder heeft B&W aangegeven dat er dan sprake zal moeten zijn van een met terugwerkende kracht aanpassen van de belastingverordening. Maar volgens de VNG kan het gemeentebestuur, om de horecaondernemers te hulp te schieten, besluiten het met terugwerkende kracht te verlagen of af te schaffen, zolang de wijziging maar in het voordeel van de belastingplichtigen is. De CDA'ers vragen nu wanneer B&W zo'n voorstel aan de gemeenteraad voor bespreking en besluitvorming gaat voorleggen.

Tevens stellen zij voor om de mogelijkheid in dit coronajaar van de uitbreiding van de oppervlakte aan terras, volgend jaar ook mogelijk te maken en ook een eerdere start van het terrassenseizoen, namelijk 1 maart van elk jaar.

Meer berichten