Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Voorhout

Fractie Piket: participatie rond oude Plus-locatie

  Politiek

Voorhout • De eenmansfractie Piket vraagt om een uitvoerig traject van participatie om een invulling te geven aan de oude Plus-locatie op Herenstraat 66-68.

Door Nico Kuyt

De gemeente is van voornemens om het pand aan te kopen. Op donderdag 24 september neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Het gaf aanleiding voor de fractie Piket om een motie te gaan dienen. Met de verwerving krijgt de gemeente een strategische positie in het hart van het dorpscentrum in handen en die kan op verschillende manieren kan worden ingevuld, zoals wonen, parkeren of multifunctionele accommodatie. Dion Piket vindt het van belang dat er een volledig traject van participatie traject wordt doorlopen waarin inwoners, gemeenteraad, ondernemers, maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden betrokken worden. Pas dan kan de gemeenteraad afwegen in hoeverre de uiteindelijke bestemming acceptabel is in relatie tot de aankoopprijs. De fractie verzoekt B&W om in het najaar van 2020 te komen met een startnotitie waarbij de raad wordt gevraagd richting te geven aan de invulling van de bestemming voor de locatie. 

Meer berichten