Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Voorhout

Ontwikkelaar ziet toch geen brood in woningen voor spoedzoekers

  Politiek

Voorhout • Het plan om aan de Teylingerdreef een tijdelijk complex te realiseren voor inwoners met opeens een zeer dringende behoefte aan een woning, de spoedzoekers, heeft tegenslag opgelopen.

Door Nico Kuyt

Voor het project, met de naam ‘Teydelijk’, was de gemeente in overleg met Camelot Real Estate, als beoogd ontwikkelaar en beheerder van het complex. Maar deze heeft laten weten geen mogelijkheden te zien om het wooncomplex te ontwikkelen. De gemeente was ruim een jaar in overleg met Camelot, dat destijds de enige serieuze en geschikte kandidaat was voor dit project, zo verklaart de gemeente. Camelot is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en beheren van gebouwen voor tijdelijke woonruimte. Tijdens de overleggen het afgelopen jaar werd duidelijk dat het lastig is om het project financieel haalbaar te maken. Dit heeft onder meer te maken met de kleinschaligheid en tijdelijkheid van het project en het feit dat de maximale huuropbrengst van de woonunits lager is dan in de steden. De gemeente was bereid enige financiële ondersteuning te bieden. Eerst leek het erop dat dit voldoende mogelijkheid bood voor een financieel haalbaar project. Maar deze week heeft Camelot laten weten geen mogelijkheden meer te zien voor het ontwikkelen ervan. Het is te risicovol. Camelot heeft aangegeven zich nog in te spannen om te zoeken naar een andere investeerder, waarbij Camelot het beheerdersdeel van het complex voor zijn rekening zou kunnen nemen. Intussen gaat B&W ook verder met het verkennen van de mogelijkheden om voor de doelgroep spoedzoekers woonruimte binnen de gemeente te creëren.

Meer berichten