Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Gemeenteraad meer in beeld bij jumelage

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraad en gemeentelijke organisatie kunnen meer in beeld komen tijdens het tweejaarlijkse bezoek van een delegatie uit het Franse Champigné aan Warmond, die beide een stedenband met elkaar hebben. Gedacht wordt aan een ontvangst op het gemeentehuis en een ‘gast in de raad’ of een themabijeenkomst, om zo een iets meer representatieve invulling van de gemeente te bewerkstelligen in de jumelage.

Door Nico Kuyt

Zo’n achttien jaar geleden werd door vrijwilligers de jumelage opgericht om vriendschapsbanden tussen Warmond en Champigné aan te knopen en zo bij te dragen aan een gemeenschappelijk Europa. Er volgden sindsdien diverse onderlinge ontmoetingen. Het ene jaar toog een delegatie naar Champigné, het andere jaar kwamen de Fransen op bezoek in Warmond. Een aantal raadsleden sloot zich vorig jaar oktober bij het gezelschap van in totaal 37 personen aan en toog naar Champigné. De ervaring werd door iedereen als heel positief ervaren, zo gaven zij destijds aan. Naar aanleiding van het bezoek werd de toekomstige rol van de gemeente nog eens tegen het licht gehouden. Er vond afgelopen 5 oktober een overleg plaats tussen burgemeester Carla Breuer en vijf raadsleden.

Meer verbinding

Uit het overleg kwam onder meer naar voren dat het gemeentebestuur het nodige kan betekenen zonder dat Teylingen daadwerkelijk subsidieert. Bijvoorbeeld in de vorm van het houden van een ´gast in de raad´ met een ontvangst. Daarmee wordt duidelijk gemaakt wat de gemeente doet en draagt zo bij aan meer verbinding en presentatie van Teylingen aan het Franse dorp. Het is verder aan de raadsleden zelf om te bepalen of ze daarin meer willen betekenen. Aan het bezoek kan een thema worden verbonden, zoals water, bloembollen of schaatsen, met een verbinding met de gemeenteraad en gemeentelijke organisatie. De gemeente wil wel op afstand blijven en niet de rol van de vrijwilligers overnemen. Dit jaar kon overigens een bezoek van de Franse delegatie aan Warmond niet plaatsvinden door corona. 

Meer berichten