Logo deteylinger.nl
<p>| Foto: Pixabay</p>

| Foto: Pixabay

(Foto: pr.)
Teylingen

Fracties dienen motie in tegen zonneweides en windturbines

  Politiek

Teylingen • De fracties van het CDA en Groen en Leefbaar Teylingen hebben een motie ingediend, die B&W oproept om geen verdere uitvoering te geven aan het uitwerken van een plan voor het inpassen van zonneweides en windturbines in het buitengebied in de openbare ruimte.

Door Nico Kuyt

De regio Holland Rijnland heeft een kansenkaart uitgegeven met mogelijke locaties voor windturbines en zonneweides bijvoorbeeld langs spoor-, snel- en N-wegen. Holland Rijnland heeft de ambitie om in 2050 als regio energieneutraal te zijn en wil met inwoners en bedrijven in gesprek. Een Regionale Energie Strategie is in concept gereed, die moet overigens nog door de Teylingse gemeenteraad worden behandeld.

Geen goed idee

Maar het plaatsen van windturbines en zonnepanelen (PV-panelen) in de openbare ruimte, vinden beide fracties geen goed idee. Er zijn volgens beide fracties in Nederland inmiddels scenario’s ontwikkeld hoe een neutrale elektriciteitsproductie in 2050 zou moeten worden bereikt. Wetenschappers hebben op basis daarvan aangetoond dat het plaatsen van windturbines en/of het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen in de openbare ruimte slechts een fractie oplevert van de totale taakstelling en ook weinig zinvol is als je kijkt naar de nadelige gevolgen zoals horizonvervuiling, aantasting van de landschappelijke kwaliteit en de agrarische leefbaarheid.

Kleinschalig

Zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven of kleinschalig op particuliere grond kunnen in de ogen van beide fracties wel zonder nadelige gevolgen op een duurzame manier stroom leveren en deze uitrol moet naar de mening van beide fracties worden gestimuleerd. Maar het wereldwijde unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek verdraagt zich niet met het plaatsen van windturbines en grote aantallen zonnepanelen in het buitengebied van Teylingen. Er liggen ook afspraken om een aantal gebieden in de gemeente actief open te houden.

Op woensdag 25 november gaat de raadscommissie Bestuur over de motie spreken.

Meer berichten