Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Voorhout

Extra 6 ton nodig voor herinrichting van sportpark Elsgeest

  Politiek

Voorhout • De gemeenteraad heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de extra investering van 6 ton voor de herinrichting van sportpark Elsgeest. Ook de wijze waarop het in de raad voor een besluit was aangeboden, riep bij diverse fracties een ontstemmend geluid op.

Door Nico Kuyt

In september 2017 is het budget voor de herinrichting van Elsgeest vastgesteld op een bedrag van 5.714.540 euro. Het blijkt niet genoeg. Vorige week vroeg B&W aan de gemeenteraad een extra 600.000 euro. Sinds 2017 zijn de plannen van het bouw- en woonrijp maken, de realisatie van de velden, de infrastructuur en de opstallen nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een overschrijding. Met het rekken van het project zijn ook de bouwkosten duurder geworden.

Binnenfietsen

B&W legde de beslissing aan de raad voor in de behandeling van de Tweede voortgangsrapportage Teylingen, die de raad informeert over de realisatie van de programmabegroting over het lopende jaar. Dat schoot een aantal fracties in het verkeerde keelgat. “Dit is niet de weg om Elsgeest zo naar binnen te fietsen”, vond het CDA. Net als de overige fracties kon het CDA wel akkoord gaan met de 6 ton, het project moet zo snel mogelijk doorgaan, maar de fractie vroeg wel om een goede bijpraatsessie hoe dit tot stand is gekomen. Ook voor de PvdA kwam het extra budget opeens uit de hoge hoed. Voor de fractie Groen en Leefbaar Teylingen moet zo’n majeur bedrag via een apart raadsvoorstel aan de orde komen.

Trilokaal vond het zeer spijtig al die extra kosten. Maar het wordt tijd dat zo snel mogelijk de schop in de grond gaat. “Als je langer wacht komt er weer een overschrijding”, stelde de fractie. D66 en GroenLinks wilden zelfs een verzekering van de wethouder dat er geen overschrijving meer komt. Gevoelens van meer of mindere aard leefden er bij de overige fracties, maar alle wensten een snelle voortgang.

Inspanning

Wethouder Arno van Kempen deelde het gevoel dat in de raad heerste. Hij had de overschrijving ook liever niet gehad. Een keiharde verzekering kon hij niet geven, maar zegde zijn inspanning toe dat dit de laatste overschrijding zal zijn of tot een minimum wordt beperkt. Diverse fracties stelden een bespreking voor in de aankomende raadscommissie, maar de raad kon wel unaniem akkoord gaan met de 6 ton.

Meer berichten