Scherpe discussie over herinrichting Herenweg
Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Warmond

Scherpe discussie over herinrichting Herenweg

  Politiek

Warmond • De raadscommissie Ruimte hield vorige week een opiniërende discussie over de raadsbrief van B&W over de voorgenomen herinrichting van de Herenweg. Fracties van de oppositie vonden dat B&W niet voldeed aan het besluit die de gemeenteraad heeft genomen. Het zou een zelf handhavende 30 km zone worden, maar de plannen zijn veranderd.

Door Nico Kuyt

De raadscommissie en gemeenteraad heeft de afgelopen jaren al vele uren besteed aan de herinrichting. Er ligt een besluit uit januari 2019. De raad koos voor een 30 km zone die door de inrichting zelf handhavend is, maar wilde niet de fietser de straat opsturen. Het apart van de weg gelegen fietspad blijft. B&W kwam later evenwel met een wijziging. Het plan is nu om tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest een adviessnelheid van 30 km. Je kunt dus harder rijden. Een raadsbrief stelde de fracties op de hoogte. Het CDA en PvdA agendeerden de brief meteen voor een bespreking in de commissie, want zo is het niet in 2019 besloten. 

Gevaarlijk

Twee inwoners uit Warmond spraken vorige week vooraf de vergadering toe, waaronder een vertegenwoordiger van de oudervereniging van basisschool de Buitenplaats en hoofd van de klaar-overs. In hun ogen is er ondanks al die inspraak er wel een zeer mager voorstel tot herinrichting overgebleven en zij vrezen gevaar voor de kinderen. Heeft een meerderheid van de Tweede Kamer niet een motie aangenomen, die oproept tot een maximale snelheid van 30 km per uur in de gehele bebouwde kom? De oudervereniging is een petitie gestart om te polsen wat de mening van ouders en omwonenden is. 

Adviessnelheid

Paul Witteman (PvdA) begon de bespreking en onderstreepte dat het voorgestelde ontwerp niet is volgens het genomen besluit. Die kan en moet in zijn ogen uitgevoerd worden. Hij wees daarbij op het rapport van Mobycon. Echter, wethouder Heleen Hooij legde de vinger bij een advies van de politie. Bij een 30 km zone dienen de fietsers samen met de auto’s op de weg. Een meerderheid van de raad wilde destijds het aparte fietspad behouden, dus daarom slechts een adviessnelheid. 

Mission impossible

Steun kreeg de wethouder van de fracties van de coalitie. Volgens Frank Beijk (VVD) heeft de raad B&W met een onmogelijke opdracht op pad gestuurd. Die heeft het optimale gedaan. Er volgde vervolgens een nogal fel debat tussen de fracties. Een advies is geen wet en daarvan kan dus worden afgeweken, stelde Witteman. Volgens Dion Piket van de fractie Piket zijn er in Nederland wel meer zulke afwijkingen te vinden en wees daarbij naar de Boulevard in Katwijk. Beijk stelde uiteindelijk een compromis voor om geen vrijliggend fietspad in het plan op te nemen. Maar volgens Mirjam Mack (ChristenUnie) ga je net als de Herenstraat in Voorhout de fietser als snelheidsvertrager voor de auto gebruiken en dat doet geen recht aan de veiligheid. Een aantal fracties was bereid het Beijk-voorstel in de fractie te bespreken. Dit zou in de gemeenteraad van 17 december eventueel tot een motie kunnen leiden. Er zitten nog wel haken en ogen aan. Het tempo van de herinrichting moet er wel in blijven, besloot Bart van der Ploeg (D66).

Meer berichten