Logo deteylinger.nl
<p>De Andreasschool.</p>

De Andreasschool.

(Foto: www.sophiascholen.nl)
Voorhout

Krediet voor uitbreiding van Andreasschool

  Politiek

Voorhout • B&W heeft van de gemeenteraad het investeringskrediet gekregen voor de uitbreiding van de Andreasschool op de Rembrandtlaan 14 met vier lokalen. Hierdoor is er weer een stap gezet om tot de uitbreiding te komen.

door Nico Kuyt

Vanaf het schooljaar 2018-2019 kampt de Andreasschool al met een ruimtetekort. De groepsgroottes per klas nemen toe, het speellokaal is tijdelijk omgebouwd tot leslokaal, waardoor de kleuters in de winter niet kunnen gymmen. Tevens is er een lokaal van de kinderopvang even ingezet als leslokaal. Het is allemaal een beetje behelpen en de school wil nu vier permanente lokalen. Het heeft even geduurd, maar de gemeenteraad heeft nu het investeringskrediet beschikbaar kunnen stellen. Er werd nog wel een amendement van de fractie Groen en Leefbaar Teylingen, met als mede-indieners het CDA, de ChristenUnie en PvdA, over het behoud van het groen ten opzicht van het parkeren. Er ligt een alternatief scenario waarbij parkeren buiten het eigen terrein wordt opgelost, wat goedkoper is en waarbij meer groen behouden blijft en de indieners wilden gelijk maar voor dit scenario kiezen. Maar het amendement haalde het niet.

Omgevingsvergunning

Voor de uitbreiding is een omgevingsvergunning nodig. De gesprekken tussen het schoolbestuur en de gemeente zijn gestart om de aanvraag voor de vergunning zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en voortgang in het project te houden. Bij de verdere uitwerking en de aanpassingen aan de openbare ruimte zullen de omwonenden, ouders en belangstellenden geïnformeerd en betrokken worden.

Meer berichten