Onrust ontpopt opnieuw over bedreigde kastanjebomen
Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Sassenheim

Onrust ontpopt opnieuw over bedreigde kastanjebomen

  Politiek

Sassenheim • Een aantal bewoners is verontwaardigd over de voorgenomen kap van de kastanjebomen rondom het Gemeentekantoor. Aan de raadsleden is een handtekeningenlijst aangeboden van de buurtbewoners uit Nijenburg, Emmalaan, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan. Zij willen dat volgens afspraak de bomen die veilig zijn, behouden blijven. Zij hebben tevens diverse brieven naar de gemeenteraad gestuurd.

door Nico Kuyt

Met, in de woorden van één van de schrijvers, ‘verontwaardiging’ lazen omwonenden in onder andere De Teylinger, dat de gemeente van plan is om de kastanjebomen in één keer te kappen en te vervangen door nieuw groen. In hun verschillende brieven geven zij aan, of niet benaderd te zijn over dit besluit, of een enquête hebben kunnen invullen met slechts sturende vragen, zonder daarbij de optie in te kunnen vullen van behoud van de nog veilige bomen. Zij zijn tegen de kaalslag, want zonder de bomen zal de buurt onherkenbaar veranderen. Een paar jaar geleden hebben de bewoners dit ook al aangegeven middels een petitie, aangeboden aan de gemeenteraad. “Er is toen daar een motie ingediend met als uitgangspunt de veilige bomen te laten staan. Ook is toegezegd dat er overleg zou zijn met de omwonenden en dat ook de bewoners van de Emmalaan hierbij zouden worden betrokken en dat er in ieder geval een terugkoppeling zou plaats vinden. Dit is allemaal niet gebeurd en wij zijn hierover zeer teleurgesteld. De gemeente zegt voorstander te zijn van participatie. Helaas lijkt het tegendeel het geval. Wij hopen met deze brief de gemeenteraad ervan te overtuigen dat de participatie hier niet goed is gegaan en duidelijk te maken dat net als 2 jaar geleden de meeste omwonenden de bomen willen behouden”, zo besluit één van de mails. Ook de andere schrijvers bezigen gelijkluidende woorden.

Meer berichten