Plan voor GOM-woningen op Vinkenbaan
Logo deteylinger.nl
<p>Het Bestuurscentrum in Voorhout.&nbsp;</p>

Het Bestuurscentrum in Voorhout. 

(Foto: MV)
Warmond

Plan voor GOM-woningen op Vinkenbaan

  Politiek

Warmond • B&W kan in principe medewerking verlenen aan het omvormen van het glastuinbouwbedrijf op Vinkenbaan 4 naar 3 GOM-woningen en het omzetten van de bedrijfswoning naar een burgerwoning.                

door Nico Kuyt

Onlangs heeft de gemeente een principeverzoek ontvangen voor de ontwikkeling op Vinkenbaan 4. De locatie ligt in het buitengebied en kan vanuit de richting A44 en vanuit de richting Wasbeeklaan gezien worden als onderdeel van het entreegebied van Warmond. Er staat een glastuinbouwbedrijf, maar de eigenaren willen het beëindigen. Daarbij wordt de kas en bijbehorende bedrijfsobjecten gesloopt voor de drie GOM-woningen van 700 á 800m2. Omdat het complex op een terrein staat met een oppervlakte van bijna 11000m2, wordt volgens het principeverzoek het grootste deel van het terrein, circa 7000 m2, gebruikt voor de landschappelijke inpassing van de drie GOM-woningen.

B&W besloot om in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek. Dit houdt in dat B&W medewerking verleent aan een bestemmingsplanprocedure op het moment dat de initiatiefnemer een indient. Ook is de medewerking afhankelijk van eventuele inspraakreacties en zienswijzen die naar voren gebracht kunnen worden tijdens deze procedure en tevens moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen.

Meer berichten