Logo deteylinger.nl
Foto: archief
Voorhout

Commissie bespreekt motie over autoluwe Herenstraat

  Politiek

Voorhout • Over het nodig verminderen van het aantal verkeersbewegingen in de Herenstraat, daar was de raadscommissie Bestuur het vorige week wel unaniem over eens, maar de motie in wording van de ChristenUnie rond het autoluw maken, daarover bewandelden de fracties nog verschillende paden.

Door Nico Kuyt

Moet in de aanloop naar het openstellen van de Randweg nu al onderzoek gedaan worden naar aanvullende maatregelen voor het verminderen van verkeersintensiteit in de straat, zodat deze per etmaal onder de 4500 verkeersbewegingen blijft? De ChristenUnie vindt van wel. ‘Een preventie’, noemt fractievoorzitter Frans Nederstigt het. De Randweg gaat volgens de ramingen zorgen dat het aantal van 8000 motervoertuigen naar onder de 4500 gaat, maar als toch niet, dan is de gemeente voorbereid en kan direct handelen met maatregelen.

In de commissie bleek dat B&W met zulk een motie uit de voeten kan. “Om te kijken aan welke knoppen wij nog meer kunnen draaien als het met de Randweg niet lukt”, gaf wethouder Marlies Volten aan. Een bureau doet op dit moment een verkeerskundig onderzoek en dit kan een goede aanvulling zijn.

Vragen

In de commissie leefden onder de fracties evenwel nog diverse vragen. Diverse fracties plaatsten in meer of mindere mate kanttekeningen bij het aantal verkeersbewegingen, bijvoorbeeld over de meting, de schatting van 4500 en wanneer gesproken kan worden over autoluw. Maar de PvdA had deze bedenkingen totaal niet. Je kunt niet zo vroeg mogelijk met het onderzoeken aan de slag. De fractie was helemaal voor. Tevens bleek de VVD positief. Als autoluw maar geen autovrij is. Maar de kritische opmerkingen groeiden. Groen en Leefbaar Teylingen toonde zich op voorhand voorstander, maar de kosten moesten wel inzichtelijk worden gemaakt. De fractie Piket kon zich eveneens erin vinden, echter, stelde vragen bij de meetpunten en oplossingen. Het langzamer bewegen voelt drukker aan. En passant wees de fractie nog even op het eigen voorstel om het station te verplaatsen. Bij D66 leefde evenwel nog vele twijfels. Die was er nog niet uit. En het CDA en Trilokaal scherpten het nog een beetje aan. Eerst het effect van de Randweg afwachten. Het is wel verstandig om na te denken over de Herenstraat en het spoor, maar dat hoeft niet via een motie geregeld en ingeklonken te worden.

De fracties gaan nu in eigen kring bespreken hoe zij afzonderlijk tegen de motie in wording aankijken. Het is nog wel de vraag of deze in de aankomende gemeenteraad besproken en over besloten gaat worden of wordt geparkeerd voor een volgende commissie. Dat hangt af of de definitieve motie wezenlijk afwijkt dan waarover vorige week is gesproken.

Meer berichten