Enkele omwonenden noemen zich 'gedupeerd' door de sloop en bouw van de woningen aan de Jan Steenlaan. | Foto:MV
Enkele omwonenden noemen zich 'gedupeerd' door de sloop en bouw van de woningen aan de Jan Steenlaan. | Foto:MV Foto: pr.

Frustratie omwonenden bouwproject Jan Steenlaan

Politiek Warmond

Warmond • Enkele omwonenden noemen zich ‘gedupeerd’ door de sloop en bouw van de Nul Op de Meter-woningen aan de Jan Steenlaan. Zij liepen aan de woningen schade op, maar krijgen nul op het rekest. In de raadscommissie Ruimte riep bewoner De Bruin de gemeente op om deze zaak recht te zetten.

Door Nico Kuyt

Tijdens en na de sloopwerkzaamheden begon het huis van De Bruin scheuren te vertonen, die er voor de sloop niet waren. Maar de situatie was vooraf vastgelegd in een nulmeting. Toch kreeg hij te maken met een verzekeraar die de schade toewees aan een andere oorzaak. Een contra expertise stelde vast dat deze toch is veroorzaakt door de trillingen. Mailwisselingen en gesprekken met onder andere de gemeente en corporatie Stek volgden. Met geen resultaat. “Wij zijn ongewenst slachtoffer van een bouwproject, maar waarbij geen oplossing wordt geboden”, stelt de inspreker. Volgens de verleende vergunning dienden maatregelen te worden getroffen om schade of ernstige hinder voor de omgeving te voorkomen. “Er is echter nergens vastgelegd hoe dit zou worden bewaakt. Er zijn geen trillingsmeters opgehangen, dus er is niets gemeten. De gemeente vertrouwde voor het schadevrij werken op de sloper. In dit geval is niet de gemeente ervan de dupe geworden, maar ik als inwoner. De gemeente had bij de uitvoering moeten controleren. Als burger wil ik kunnen vertrouwen op de overheid. Dat de gemeente mijn belangen borgt voordat ik slachtoffer word van een sloopbedrijf en haar verzekeraar”, aldus De Bruin.

Omgevingsmanager

Intussen heeft de gemeente sinds april 2020 een omgevingsmanager aangesteld om meer regie te voeren op bouwprojecten. Met als doel een beter verloop, met minder overlast, een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen en een zorgvuldige communicatie en participatie. De aanstelling was voor één jaar, maar B&W stelde de commissie vorige week voor om de functie structureel te maken. De gemeenteraad gaat hier op 11 maart verder over praten, want de meningen onder fracties en met B&W waren verdeeld, zoals over het structurele of nog even tijdelijk voor anderhalf jaar, of het een functionaris moet zijn of getrainde eigen ambtenaren, over de financiering en over de gehouden evaluatie over de functie.

Uit de krant