Roep om weidevogelreservaat
Logo deteylinger.nl
<p>| Foto: pr.</p>

| Foto: pr.

(Foto: pr.)
Teylingen

Roep om weidevogelreservaat

  Politiek

Teylingen • In de raadscommissie Bestuur klonk vorige week treurnis over het niet realiseren van een weidevogelreservaat in de gemeente.

Door Nico Kuyt

Het weidevogelreservaat is een project binnen de Leidse Ommelanden. Deze projecten dienen om het open gebied rond Leiden op te plussen voor bewoner, bezoeker en natuur. De commissie besprak op verzoek van de fractie Groen en Leefbaar Teylingen (GLT) de laatste stand van zaken en het viel Carla Hilverda (CDA) op dat het reservaat niet is uitgevoerd. Het verbaasde haar, omdat het slecht gaat met de weidevogels, zoals de grutto. Zij verzocht B&W dringend om toch ermee aan de slag te gaan. Wethouder Heleen Hooij wees er op dat uit onderzoek naar weide- en bollenvogels blijkt dat de aantallen in Teylingen hoger zijn dan in de omringende gemeenten. “Er is geen reservaat, maar wat niet is kan komen”, besloot zij.

Minder uitvliegers

Haar antwoord bevredigde de commissie niet. Zo kan niet zomaar bollen- en weidevogels bij elkaar worden opgeteld. Het gaat juist met de weidevogel slecht. Bart van der Ploeg (D66) memoreerde dat, toen hij vroeger op de fiets naar school ging, hij in het voorjaar moest bukken voor de kievieten die achter elkaar aan zaten en dat is nu niet meer het geval. Dus zo goed gaat het niet. Fred Koot (GLT) haalde de verminderde populatie van patrijzen en leeuweriken aan. Hilverda citeerde op haar beurt een onderzoek waarin te lezen valt dat sinds 2014 het aantal jonge vogels dat uitvliegt steeds lager wordt. “De grutto zijn we straks definitief kwijt”, somberde zij en wees op de vele mogelijkheden die Teylingen biedt voor een reservaat. Peter Scholten (CDA) voegde verder toe dat het bovengemiddelde aantal vogels wellicht komt door de aanwezigheid van de vele polders in Teylingen. De wethouder zegde toe nog even na te gaan waarom het reservaat nu precies als project binnen de Leidse Ommelanden is gesneuveld.

Meer berichten