Logo deteylinger.nl
Duurzaam boombeheer op Koudenhoorn
Duurzaam boombeheer op Koudenhoorn (Foto: pr.)
Warmond

Zieke essen op Koudenhoorn worden vervangen

  Politiek

Warmond • De essen op recreatie-eiland Koudehoorn zijn ziek. “De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. De gemeente vervangt de bomen. Elk jaar een klein stuk om het eiland gezond groen te houden. Eind februari wordt fase II gekapt,” schrijft de gemeente.

De groenbeheerder van Teylingen, Ivo van der Lee, licht toe: “De bomen sterven geleidelijk. We zien dit aan het afsterven van takken. We noemen dit verschijnsel de essentaksterfte. Helaas is de ziekte niet te genezen. Op een aantal locaties op Koudehoorn bestaat 90 procent van de aanwezige bomen uit es. Op deze plekken zien we veel bomen afsterven, dood gaan en uiteindelijk omvallen.” 

De gemeente heeft als eigenaar en beheerder een zorgplicht en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarom is besloten om de zieke essen te kappen of kort te houden. Ze planten nieuwe bomen en heesters van verschillende soorten terug. Dit gebeurt volgens het bomenbeleidsplan door de raad in 2015 is vastgesteld.

Geen kaalslag maar gefaseerd

De gemeente vervangt de zieke essen in fases. Dit tast de groene uitstraling van het eiland zo min mogelijk aan. Ze plannen de vervanging over meerdere jaren, zodat aanwezige fauna genoeg andere locaties hebben om een veilig heenkomen te zoeken. Vorig jaar hebben ze ‘het speelbos’ aangepakt, dit jaar het stuk bos naast de paardenwei, volgend jaar het stuk bos voor ‘het stilte gebied’ en het jaar daarop weer een ander stuk. De gebruikers van Koudenhoorn en de groengroep zijn op de hoogte van de zieke essen en met hen is de zorg voor de bomen op Koudenhoorn besproken en afgestemd.

Nieuwe aanplant van verschillende soorten bomen

In het bosperceel naast de paardenwei worden alle essen en de grote, in elkaar gestorte, wilg gekapt. De rand beplanting wordt zoveel als mogelijk gespaard, net alle andere soorten bomen. De stobben blijven in de grond. Deze gaan in het voorjaar weer uitlopen, zodat na 1 groeiseizoen zo’n 1 tot 2 meter loof staat. In het najaar plant de gemeente nieuwe inheemse bomen en struiken. Op deze manier ontstaat er een bos met meerdere soorten bomen. Boomziektes hebben dan minder impact op het bomenbestand en zo wil de gemeente zorgen voor meer biodiversiteit.

Meer berichten