Commissie praat nog verder over handhaving paardenweides
Logo deteylinger.nl
Foto:
Teylingen

Commissie praat nog verder over handhaving paardenweides

  Politiek

Teylingen • Moet er geen handhaving plaatsvinden op illegale paardenweides en moestuinen als de grond toch niet geschikt is voor bollen? Een deel van de fracties in de raadscommissie Ruimte vindt van wel. Maar de meningen waren vorige week verdeeld. De gemeenteraad gaat op 11 maart uitsluitsel geven over twee ingediende moties.

door Nico Kuyt

In de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) is een bescherming opgenomen voor het aantal vierkante meters aan bollenareaal. Er is kaart bijgevoegd waar precies bollengrond ligt. Daar mogen geen paardenweides en volkstuinen. De gemeenten in de streek zijn begonnen met handhaven en dat leverde een stroom aan protesten op. Diverse eigenaren en huurders van deze percelen stuurden brieven en kwamen inspreken in de commissie, zoals het plan voor de zelfoogsttuin Elsgeesterhof, die aan de ´s Gravendamseweg haar oogst op bollengrond wil telen. Ook bezitters van paarden schoten in de schrik, want er is nauwelijks nog ruimte voor de 800 dieren in de streek te vinden. Het CDA en de PvdA dienden een motie in om maatwerk te leveren. Als er geen gras meer op kan en niet geschikt voor bollen, dan verrommelt het landschap. Groen en Leefbaar Teylingen (GLT) en GroenLinks vinden een herijking van de ISG wenselijk en zolang maar niet te handhaven. CDA, D66, PvdA en GroenLinks verzochten B&W om de Elsgeesterhof een tijdelijke vergunning te verlenen, dan kunnen zij snel aan de slag. Er was dus genoeg gespreksstof in de commissie.

Bijzondere grond

De handhaving doet ‘heel zeer’, zo erkende wethouder Marlies Volten, maar het gaat om het behoud van bollengrond, het overeind houden van de Greenport en toekomst geven aan de kwekers. Wat betreft de Elsgeesterhof, daar is een aanvraag voor een vergunning ontvangen en die doorloopt de procedure. Ook burgemeester Carla Breuer begreep de teleurstelling, maar de bollengrond is ‘bijzondere grond’. De gemeenteraad heeft prioriteit gegeven aan handhaven. Het vergt een ‘rechte rug te houden’. De burgemeester gaf aan dat maatwerk geleverd wordt, er wordt gekeken naar het mogelijk toekomstig gebruik van het perceel, maar zonder willekeur, gelijke zaken worden gelijk behandeld en geen ongelijkheid scheppen met de andere bollengemeenten. “Hoe betrouwbaar en geloofwaardig zijn we anders”, zo klonk het.


Menselijke maat

Een deel van de commissie huldigde een andere mening. “Is het houden van paarden op onbruikbare bollengrond een verrommeling? Voor die dieren is geen plek in de streek. Wat betekent dit niet emotioneel voor deze mensen?”, vroeg het CDA zich af. “Herijking ISG”, stelde GLT. “Wat op papier heel redelijk lijkt, blijkt soms heel weerbarstig. Bollen telen gaat soms niet erop plaatsvinden. Het perceel blijft liggen en verrommeld”, meende PvdA. “Voor een gemeente die de menselijke maat hanteert, is het heel krapjes. Onderzoek, de maatschappelijke effecten in beeld brengen, de kwekers bevragen. De grond is niet rendabel anders hadden de telers er wel bollen op gezet” concludeerde GroenLinks. “Wat maken we stuk. Een pas op de plaats”, ondersteunde de fractie Piket.

Willekeur

Bij de ChristenUnie leefde nog de twijfel. Die waren er nog niet uit. Maar de VVD was stellig. “Als je als gemeente stopt met het eigen beleid en stopt met handhaving, krijg je willekeur”, vond de fractie. “Het gaat om rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dat niet eerder is opgetreden is geen recht. Als een perceel niet commercieel haalbaar is, kan de eigenaar een verandering vragen van het bestemmingsplan”, meende D66. “Dat nu pas gehandhaafd wordt, is geen excuus”, vond eveneens Trilokaal. Omdat er moties zijn ingediend, gaat de gemeenteraad deze bespreken en er besluit over nemen. VVD, D66 en Trilokaal hebben een hele krappe meerderheid in de raad, maar voor de individuele moties kan het zomaar alle kanten nog uitvallen.

Meer berichten