Logo deteylinger.nl
<p>Bestuurscentrum in Voorhout.&nbsp;</p>

Bestuurscentrum in Voorhout. 

(Foto: MV)
Voorhout

CHG ontstemd over bouw woning aan Frank van Borselenlaan

  Politiek

Voorhout • Voorzitter Alfred Pop van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft zijn onvrede geuit bij B&W en gemeenteraad over het verlenen van een bouwvergunning aan Frank van Borselenlaan 1b en 1c.

Door Nico Kuyt

Eerder diende het genootschap een zienswijze in over de voorgenomen nieuwe woning naast een historische bollenschuur. Het gaat daarbij om ernaast gelegen ensemble op de hoek van de Van den Berch van Heemstedeweg met de Frank van Borselenlaan. Het gemeentelijk monument bestaat uit een kwekerswoning uit 1910 en een achtergelegen bollenschuur uit 1913. Het bouwen van een nieuwe woning vindt het genootschap een slecht plan, want deze komt veel te dicht bij de herbestemde bollenschuur en het kavel wordt ook te dicht bebouwd. Daardoor wordt in de ogen van het genootschap het ensemble van de kwekerswoning en bollenschuur onevenredig aangetast. Het genootschap verzocht B&W de vergunning niet te verlenen. Maar onlangs vernam Pop dat de vergunning toch is verleend. In een schrijven geeft hij aan dat de vergunning volgens hem gepaard had moeten gaan met een wijziging van het geldende bestemmingsplan. Graag verneemt hij of B&W en gemeenteraad zijn mening deelt.

Meer berichten