Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Voorhout

Weer aanvraag voor dependance Leo Kannerschool in Voorhout

  Politiek

Teylingen • Bij de gemeente is een verzoek ingekomen voor een nevenvestiging van de Leo Kannerschool bij Kleen4Care in Voorhout. Kleen4Care biedt onderwijs aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Denk hierbij aan autisme, ADHD of angst- en gedragsstoornissen.

Door Nico Kuyt

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het starten van een nevenvestiging bij jeugdhulpvoorziening Kleen4Care in Voorhout. Deze voorziening begeleidt jeugdigen die op hun eigen school zijn uitgevallen. De leerlingen hebben niet genoeg aan de begeleiding die hun school kan en moet bieden. Enige jaren verbleef de Leo Kanner in de voormalige Kompasschool in Sassenheim, maar vanwege het tegenvallende leerlingenaantal moest de school de deuren sluiten. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten geen instemmende verklaring voor het vestigen van een nevenvestiging af te geven, omdat de aanvraag niet in lijn was met regionale afspraken die waren gemaakt en omdat onvoldoende overleg was gepleegd met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

De gemeenteraad heeft het college toen de opdracht gegeven om eerst met partijen in gesprek te gaan en te bekijken of een oplossing mogelijk is. Er is nu een overeenstemming met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Duin- en Bollenstreek bereikt. B&W legt nu de raadscommissie Welzijn een vestiging voor. Daarmee komt er een passend aanbod aan onderwijs-zorgarrangementen.

In 2020 zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen Leo Kanner Onderwijsgroep, samenwerkingsverbanden en gemeenten met Kleen4Care. De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt al enige tijd onderwijs aan bij Kleen4Care. Met het afgeven van de instemmende verklaring heeft de gemeente een plicht tot huisvesting. Op dit moment heeft Leo Kanner Onderwijsgroep voldoende capaciteit gerealiseerd bij Kleen4Care om les te kunnen geven.

Meer berichten