Plek uitbreiding STV blijft verdeeldheid zaaien
Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Sassenheim

Plek uitbreiding STV blijft verdeeldheid zaaien

  Politiek

Sassenheim • De keuze voor de plek voor de uitbreiding van de tennisvereniging (STV), bleek maandag de raadscommissie Welzijn opnieuw flink te verdelen. Met de extra 2 velden, 2 kindervelden en een opslag op het gras van Langeveld, daar kon de ene fractie voluit mee akkoord gaan, de andere koos voor een nuloptie, helemaal niet uitbreiden.

door Nico Kuyt

De verdeeldheid was er ook buiten de politieke arena. Ted van Velzen van de St. Exploitatie Sportpark de Roodemolen en Marije Moerman van de STV, vroegen als insprekers in de commissie te kiezen voor Langeveld, dat geeft de minste overlast voor de buurt en is snel te realiseren. Verbaasd waren zij dat er toch weer gesproken werd over een nuloptie en wezen naar de overeenkomst voor 11 velden. Een man een man, een woord een woord. Maar er lagen ook 3 schriftelijke reacties vanuit de inwoners die een heel ander geluid lieten horen over de uitbreiding, want daar bestaat in hun ogen geen enkele behoefte aan.

Afweging

En het verschil van mening kwelde ook de commissie. De afweging tussen de behoefte aan tennisbanen, de omwonenden, minder woningen op Langeveld en de zeer hoge kosten, brachten de fracties in een pijnlijk spagaat. Zeer uitgesproken was de PvdA. Op Langeveld staan voor de toekomst betaalbare woningen gepland en met die velden erbij komen er minder. Het belang van de huizen stelde de fractie hoger dan het tennissen. De VVD vond het op zijn beurt niet uit te leggen om het geld van de burger er maar klakkeloos voor uit te geven, terwijl er in Warmond en Voorhout nog plek is bij de tennisclubs. Misschien kan er creatief worden gekeken naar de woningbouw, door bijvoorbeeld hoger te bouwen, stelde D66 voor, want ja, de fractie zag toch wel het liefst dat ook kleine kinderen kunnen tennissen dicht in de buurt. D66 legde net als Groen en Leefbaar, Teylingen (GLT) nog even de vinger op een groene inpassing. Het CDA, Trilokaal en GroenLinks lagen nog in een spagaat. Je moet als overheid betrouwbaar zijn en de verplichtingen nakomen, stipte de ChristenUnie met enkele fracties aan. De ChristenUnie had de opname nog even beluisterd van het besluit in 2014 en er is destijds wel degelijk uitgegaan van 11 banen. De fractie Piket bleek het positiefst te staan tegenover het voorstel. Woningbouw bij een sportcomplex kan best. Daar komen dan geen villa’s, maar juist betaalbare woningen.

Nog geen plan

Er liggen nog geen afgeronde en vastgestelde plannen voor de woningbouw op Langeveld, benadrukte op zijn beurt wethouder Arno van Kempen. De gemeente blijft volop zoeken naar woningen, is het niet op Langeveld, dan elders. Verder heeft B&W de opdracht van de raad uitgevoerd. Naar west de polder in, dat lukte niet. En nu de situatie niet is veranderd, heeft het geen enkele zin het nog een keer te proberen, zoals sommige fracties voorstelden. Als alternatief naar het noorden en zuiden gaat ook niet. Dan blijft alleen, ondanks de hoge kosten, Langeveld over.

Voor een meerderheid van de fracties was het aan het einde van het debat het nog geen uitgemaakte zaak. Zij gaan het in eigen kring bespreken welk standpunt zij gaan innemen in de gemeenteraad. Enkele gaven aan te overwegen met een motie of amendement te komen. Op 22 april zullen zij dan toch een besluit moeten nemen over dit zware en langlopende dossier.

Meer berichten