Parkeerkelder onder Hortusplein een optie
Logo deteylinger.nl
Foto: pr./Googlemaps
Sassenheim

Parkeerkelder onder Hortusplein een optie

  Politiek

Sassenheim • Indien de fracties gaan stemmen zoals zij zich in de raadscommissie Ruimte hebben uitgesproken, dan is er een kans dat er een parkeerkelder onder het vernieuwde Hortusplein wordt aangelegd. Dit ondanks de hoge kosten die ermee gemoeid zijn, maar zij vinden dat de unieke gelegenheid gepakt moet worden. Maar het is nog niet zeker wat de gemeenteraad gaat kiezen als voorkeursvariant voor het toekomstig parkeren in het centrum. De meningen waren in de commissie verdeeld.

Door Nico Kuyt

De commissie werd vorige week enkele varianten voor het parkeren in het centrum voorgelegd om daar een voorkeur uit te kiezen. Het centrale punt is het zoveel mogelijk autovrij maken van het Kerkplein. Het Hortusplein moet dan een parkeerplein worden. De varianten lopen op met steeds minder groen op het Hortusplein en steeds minder auto’s op het Kerkplein. De supermarkt Hoogvliet en de Woonstichting Stek hebben de voorkeur uitgesproken voor de zogenoemde variant 2A, zoveel mogelijk parkeren op het maaiveld op het Hortusplein en nog een tiental plekken op het Kerkplein. “Wij geloven dat een goed verblijfsplein, in dit geval het Kerkplein, en een efficiënt en groen parkeerplein het centrum sterk zullen maken. Veel meer dan een dure parkeerkelder die naast aanschaf ook nog hoog zal zijn in exploitatiekosten”, zo hield Van Santen van Hoogvliet Beheer de commissie voor. Maar de tweede inspreker, Guy Seelen van het Business Platform Teylingen, liet een ander geluid horen. Het platform heeft een enquête uitgezet onder de leden en daaruit blijkt dat 83,3 procent voor een parkeerkelder is, de variant 3. “De ondernemers geven aan dat ze Kerkplein vrij willen krijgen”, gaf hij aan. De kosten voor de kelder worden ingeschat op 3,1 miljoen euro en jaarlijkse exploitatiekosten van 60 duizend euro. B&W stelde de gemeenteraad 2A als voorkeursvariant voor.

Ondergronds

De raadscommissie bleek danig verdeeld. De fracties van VVD, CDA, fractie Piket en Groen en Leefbaar Teylingen vonden het ondergronds parkeren eigenlijk best wel een goed idee. “We hebben destijds de fout gemaakt om bij het Boschplein het niet ondergronds te doen. Je hebt maar één keer de kans”, meende Dion Piket. Het kan tevens een plek zijn waar de bezoekers de fiets kwijt kunnen, zo opperde hij een idee, geen rammelende fietsen meer op het plein. Frank Beijk (VVD) voegde er nog een idee aan toe: een openbaar toilet. De kelder is daar de ideale plek voor, stelde hij.

Betaalbaar

De fracties van TriLokaal en D66 schaarden zich ook achter variant 2A, het voorstel van B&W. “De kelder wordt een hele dure aangelegenheid. Dat zien we niet zitten”, vond Fons Welters (Trilokaal) en Katja Heede (D66) koos eveneens voor ‘het betaalbare’. Een kelder zou ook meer autogebruik stimuleren. En de bouw gaat een tijd duren. Ook de ChristenUnie was niet helemaal overtuigd van een kelder, maar vond dat er eigenlijk te weinig varianten zijn voorgelegd waaruit te kiezen viel. GroenLinks vond variant 2A eveneens passend, maar de fractie was er nog niet uit. Ook de PvdA had een ‘lichte voorkeur’ voor 2A. Hij zag tevens wel wat in meer Stek-woningen, iets wat ook Piket had voorgesteld, maar hier moest wethouder Marlies Volten op de rem trappen. Daar is naar gekeken, maar de kosten werden te hoog.

In de aanloop van de gemeenteraad op 22 april, gaan de fracties in eigen kring in conclaaf welke voorkeursvariant zij in de raad als hun voorkeur naar voren gaan brengen. En het kan nog alle kanten op gaan. Het wordt een duel tussen het maaiveld (2A) en de parkeerkelder (3).

Meer berichten