Logo deteylinger.nl
<p>Het Bestuurscentrum in Voorhout.</p>

Het Bestuurscentrum in Voorhout.

(Foto: MV)
Voorhout

Zwijgende fracties over bestemmingsplannen voor Torenlaan en Akervoorderlaan

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraad gaat op 22 april verder spreken over het bestemmingsplan voor de Torenlaan tussen 4 en 6 en de Akervoorderlaan 57, omdat een aantal fracties eerst het resultaat van de Rekenkamer wil afwachten over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Op de locatie tussen Torenlaan 4 en 6 stond voorheen het agrarische bloembollenbedrijf Molenaar en van Ginhoven B.V. De bestaande bedrijfsopstallen zijn gesloopt en hiervoor in de plaats wordt 1e klas bollengrond teruggebracht en is het plan om 3 nieuwe GOM-woningen te realiseren en het omzetten van de bestaande bedrijfswoningen naar burgerwoningen. De fracties van het CDA, GroenLinks, PvdA, Piket en Groen en Leefbaar Teylingen verzochten vorige week de raadscommissie om de behandeling van de Torenlaan tussen 4 en 6 uit te stellen. Dit omdat er nog een onderzoek loopt bij de Rekenkamer naar de maatschappelijke effecten van de GOM. B&W wilde een uitstel niet, omdat het plan voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Zo ook een meerderheid van de commissie, zodat het vorige week op de agenda bleef staan. 

Inhoudelijk niet behandelen

Het werd een wat wonderlijke behandeling, omdat diverse fracties aangaven er inhoudelijk geen woord aan te willen uiten. “Een schandalige gang van zaken. Onbehoorlijk bestuur wat hier gebeurd”, meende het CDA. “De grote verliezer is het landschap”, voegde Groen en Leefbaar Teylingen toe. “Het vertrouwen in B&W is behoorlijk geschokt”, dacht GroenLinks. “Dit doen we niet voor de tuinders, maar voor de jetset die een groot huis willen hebben. Ik voel mij voor het karretje gespannen om het snel voor elkaar te krijgen”, stelde de fractie Piket. Maar een meerderheid vond dat gemeentelijk beleid, totdat het aangepast wordt, dient te worden toegepast en konden instemmen met het bestemmingsplan. 

Insprekers

Vooraf aan de behandeling spraken de heer Tonies, namens de Vrije Ondernemers Noordwijk, en de voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap, Alfred Pop, zich tegen het plan. Het bestemmingsplan van de Akervoorderlaan werd niet meer in de commissie besproken, maar gaat eveneens naar de gemeenteraad voor een behandeling. In 2015 woedde daar een brand op het grondgebied van Lisse, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden verloren is gegaan. De eigenaar heeft het voornemen om de bedrijfspanden niet te herbouwen, maar twee burgerwoningen te realiseren. Het betreft één woning binnen de gemeente Teylingen en de ander binnen de gemeente Lisse. 

Meer berichten