Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

Pilot ‘Psycholoog op school’ blijkt een succes

  Politiek

Teylingen • De pilot ‘Psycholoog op school’ bij de KTS is succesvol gebleken en heeft geleid tot een bredere inzet vanuit jeugdhulp bij verschillende scholen vanuit het VSV programma en vanuit inkoop jeugdhulp, zo concludeert een raadsmemo van B&W.

Door Nico Kuyt

Het doel is om hulpverlening laagdrempelig, snel en toegankelijk op school te organiseren. Daarmee wordt uitval van leerlingen door persoonlijke of psychische problemen verminderd. De psycholoog gaat actief aan de slag met de leerlingen, maar is ook beschikbaar voor advies aan het schoolteam.

Docent per fiets

De KTS kent ook een ‘Docent op de fiets’. Leerlingen die langdurig thuis zitten vanwege bijvoorbeeld angsten, worden twee keer per week per fiets bezocht door een docent. Het doel is om deze leerlingen onderwijs aan te bieden en waar mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar een vorm van onderwijs. Door de bezoeken blijft de leerling toch betrokken bij school zodat de weg terug makkelijker verloopt. De trajecten zijn op maat, er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Er is een samenwerking tussen de KTS en Leo Kanner om leerlingen uit het speciaal onderwijs toch een regulier VMBO diploma te laten halen. De symbioseklas is er voor leerlingen die tussen het regulier- en speciaal onderwijs vallen. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning en specifiek onderwijs. Deze voorziening biedt een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving voor theorievakken, in kleine groepen. Daarnaast krijgen de leerlingen onderwijs in een reguliere beroepsafdeling. Zij kunnen een vakdiploma halen in de opleidingen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE).

GZ psycholoog

Met de pilot ‘GZ psycholoog op MBO Rijnland’ wordt er nu preventief hulp geboden aan MBO-leerlingen die anders zouden uitvallen of thuis komen te zitten. De GZ-psycholoog biedt ondersteuning van jeugdhulp op school. Vanwege de regionale positie van het MBO kunnen alle leerlingen uit de regio, waaronder van de gemeente Teylingen, gebruik maken van de psycholoog. Verder voert Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) vanwege corona straatbezoeken aan de deur uit bij alle leerlingen bij wie dat nodig is. Op deze manier kan er alsnog ondersteuning worden geboden aan leerlingen die vanaf thuis hun lessen volgen en blijven zij in beeld bij de school en het RBL.

Plusmaatje

Er zijn ook ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp actief als plusmaatje, voor kwetsbare jongeren die nog in een hulpverleningstraject zitten. De plusmaatjes zijn ouder dan 18 jaar en hebben de jeugdhulp achter zich gelaten en een leven opgebouwd. Ze worden getraind en begeleid door hulpverleners vanuit het Jeugd Gezins Team (JGT). Zij zijn een laagdrempelige, informele aanvulling op de professionele hulp vanuit het JGT. Het plusmaatje en de jongere spreken dezelfde taal en begrijpen elkaar. Als ervaringsdeskundige kan het plusmaatje de jongere coachen en begeleiden bij de problemen en hindernissen die er zijn.

Meer berichten