Logo deteylinger.nl
Foto:
Sassenheim

Bodemonderzoek naar optie voor aardwarmte

  Politiek

Sassenheim • In de periode van 4 juni tot en met 5 juli laat Energiebeheer Nederland (EBN) in de gemeente Teylingen seismisch onderzoek doen in de ondergrond van de gemeente om plekken te bespeuren die geschikt zijn voor aardwarmte. Dit zal gebeuren in het noorden van Sassenheim in de Hellegatspolder.

Een warmtenet, verwarmd met behulp van aardwarmte, is een mogelijk alternatief voor een gasnet met aardgas. Eerdere onderzoeken tonen aan dat de potentie van aardwarmte in de Duin- en Bollenstreek groot is. Het seismisch onderzoek brengt die potentie nader in kaart. EBN voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In eerste instantie verkennen landmeters het gebied om te kijken of er obstakels zijn, zoals dijken, natuurgebieden of zaken in de grond waar rekening mee gehouden moet worden. Vervolgens gaat de boorploeg het veld in en boren iedere 40 tot 100 meter een gat van 8 centimeter in diameter. Hierin wordt een kleine seismische lading achtergelaten afgedekt met zwelklei. De volgende ploeg plaatst geofoons, dat zijn grondmicrofoons. De kleine ladingen worden later door de schietmeester één voor één tot ontploffing gebracht om zo de benodigde geluidsgolven op te wekken. Afhankelijk van de afstand tot het schotpunt is een doffe plof te horen en kunnen er lichte trillingen voelbaar zijn. Voor de ontwikkeling van aardwarmteprojecten is vervolgonderzoek nodig. (NK)

Meer berichten