Logo deteylinger.nl
<p>Het Bestuurscentrum in Voorhout.</p>

Het Bestuurscentrum in Voorhout.

(Foto: MV)
Warmond

Pad Munnickenbos voor publiek afgesloten

  Politiek

Warmond • Het wandelpad door het historische Munnickenbos wordt aan de openbaarheid onttrokken. Dit op verzoek van de aanpalende bewoners.

Door Nico Kuyt

Er worden al jaren gesprekken gevoerd tussen bewoners en gemeente over het Munnickenbos, een lommerrijk bejaard stukje groen tussen het Poelmeer en drie tuinen aan de Hagheweide. De omwonenden van Hagheweide 2, 4 en 19 ervaren het pad als onprettig en onveilig. B&W wil het wandelpad met hekwerken afsluiten. De gemeenteraad moet hiervoor zijn fiat geven.

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte bleek, zij het soms met aarzeling, er een meerderheid voor afsluiten te vinden te zijn. Zo was Katja Heede (D66) er niet blij mee. Inwoners moeten volgens haar van het bosje kunnen genieten. Maar ook zij kon inzien dat er situaties voordoen dat afsluiten noodzakelijk is, maar dit moet wel de laatste keer zijn. Een mening die Fred Koot (Groen en Leefbaar Teylingen) deelde. Don Verhoeff (GroenLinks) was in eerste instantie geen voorstander van afsluiten, maar heeft het ter plekke bekeken, en kon uiteindelijke instemmen. Wel wees hij op het achterstallig onderhoud van het bos en verzocht B&W om het historische karakter terug te brengen. “Het zou openbaar moeten blijven”, vond Paul Witteman (PvdA), en ook Dion Piket vond het niet goed voelen, maar stemde toch in. Frank Beijk (VVD), Gerben Dijkstra (CDA) en Fons Welters (Trilokaal) konden onversneden instemmen met het afsluiten. Het pad had als wandelpad volgens Welters ‘niet een grote waarde’. De aanpalende woningen hebben de wens geuit om de grond te kopen en zo toegang tot het Poelmeer te bekomen, maar wethouder Arno van Kempen beklemtoonde dat het eigendom blijft van de gemeente. Het bosje is een historisch erfgoed en zal de komende tijd worden gerestaureerd.

Het voorstel gaat als hamerstuk voor een besluit naar de gemeenteraad. Daar zal de PvdA een stemverklaring afgeven waarbij de fractie de treurnis uitspreekt over het aan de openbaarheid onttrekken. 

Meer berichten