Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Warmond

Geen vergunning voor kap bomen Park Klinkenberg

  Politiek

Warmond • Voor de kap van de bomen bij Park Klinkenberg is geen vergunning verleend. Dit antwoordt B&W op vragen van het raadslid Paul Witteman (PvdA). De eigenaar is door de website van de gemeente op het verkeerde been gezet, heeft deze alsnog aangevraagd, maar de bomen waren al gekapt. Er komt nu een herplant tijdens Boomfeestdag.

Door Nico Kuyt

Witteman was door inwoners gewezen op het feit dat er tientallen bomen gekapt zijn rondom Park Klinkenberg, zonder dat hiervoor een vergunning was terug te vinden. Die is namelijk binnen het beschermd dorpsgezicht verplicht. B&W erkent dat hier iets is fout gegaan. Diverse bomen zijn gekapt, maar B&W kan nog niet aangeven hoeveel het er zijn. Er wordt momenteel een nulmeting uitgevoerd, en B&W wacht nog op het resultaat. “Wel is bekend dat een deel van deze bomen gevaarlijk waren in het kader van achterstallig onderhoud”, zo geeft B&W aan. 

Het euvel blijkt een onduidelijke website van de gemeente. “De eigenaar was niet op de hoogte van het feit dat een omgevingsvergunning inzake beschermd dorpsgezicht was vereist, voor de kap van de desbetreffende bomen. Op de website van de gemeente Teylingen stond alleen de regelgeving van de APV vermeld. Op grond van deze regelgeving (bomenlijst), werd aangegeven (op onze website) dat er geen vergunning was vereist voor de kap van deze bomen. De website was dus onvolledig en is derhalve meteen aangepast na dit voorval. Nu wordt duidelijk vermeld op de website dat men rekening moet houden met het beschermd dorpsgezicht”. 

Er is de eigenaar gevraagd om alsnog een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Dit is ook gedaan. “Achteraf is deze aanvraag buiten behandeling gesteld, omdat dit een onjuiste aanvraag betrof. Het is namelijk niet mogelijk om achteraf een vergunning aan te vragen voor het kappen van bomen. De bomen zijn inmiddels gekapt, dus er is geen belanghebbende meer. Dit werkt anders dan bij de sloop van bouwwerken, die achteraf wel gelegaliseerd kan worden.” Er is na de kap contact geweest met de erfgoedcommissie. B&W is van voornemens om advies te vragen aan de erfgoedcommissie, zodra er een plan van aanpak inzake de terugplanting van bomen is opgesteld. B&W zal de erfgoedcommissie dan verzoeken mee te denken, over het terugplanten van de juiste soort en het aantal bomen en de juiste locaties voor de nieuwe bomen.

Geen handhaving

De gemeente kan handhavend optreden, mits er sprake is van correcte informatievoorziening vanuit de gemeente. In dit geval ontbrak de juiste informatie. “De gemeente heeft per abuis de eigenaar onjuist en onvolledig geïnformeerd omtrent het kappen van bomen die vallen onder het beschermd dorpsgezicht. De gemeentelijke website was immers onvolledig. Daarnaast heeft een lid van de Vereniging van Eigenaren van Park Klinkenberg contact gehad met een medewerker groen van de gemeente. Deze medewerker heeft verteld dat er geen vergunning is vereist voor het kappen van de bomen. Dit is een fout die het college betreurt. Derhalve heeft het college besloten dat van handhavend optreden wordt afgezien en dat de gemeentelijke organisatie de fout erkent en voor herstel zal zorgen in overleg met de erfgoedcommissie.” Dat houdt in het vervangen van eerder gekapte bomen in samenspraak met de eigenaar. Dit wil B&W doen op de boomfeestdag van Teylingen, waarschijnlijk in het voorjaar 2022.

Meer berichten