Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

Geen duidelijkheid over doorverhuur ligplaatsen boten

  Politiek

Sassenheim • Het is de gemeente niet bekend dat ligplaatsen voor boten aan gemeentelijke kades worden doorverhuurd voor een hoger bedrag. Dit is lastig te controleren, maar wordt bij concrete signalen uitgezocht en navraag gedaan, zo antwoordt B&W op vragen van de fractie van Trilokaal.

Door Nico Kuyt

Er zijn in de gemeente ongeveer 270 ligplaatsen, allemaal in Sassenheim. In Voorhout en Warmond zijn geen locaties aangewezen voor ligplaatsen aan gemeentelijke kades. Op de wachtlijst staan 58 kandidaten. Nu had Trilokaal signalen ontvangen dat in het verleden een gratis ligplaats is toegewezen aan botenhouders en stelde hierover vragen aan B&W. Maar dat is de gemeente niet bekend. Er is in het verleden wel wat verwarring geweest. Voor een deel van de Zandslootkade in Sassenheim geldt dat de kade in eigendom is van het Hoogheemraadschap Rijnland. In 2017 is vanwege dubbele uitgifte van vergunningen voor ligplaatsen voor pleziervaartuigen, zowel door Rijnland als de gemeente, onduidelijkheid ontstaan over de toegekende ligplaatsen. Er liepen twee juridische stelsels door elkaar heen. Dit is toen rechtgetrokken door één loket te creëren waarbij de gemeente Teylingen de vergunning verleent. De gemeente huurt van Rijnland de kade en brengt de kosten in rekening bij de gebruikers. Dit zou, net als wanneer de kade in eigendom is van de gemeente, via precariobelasting in rekening worden gebracht. Echter is dit belastingtechnisch niet mogelijk gebleken. Vervolgens is dit vraagstuk niet opgepakt. Deze circa 100 vergunninghouders betalen nu dus geen kosten voor het gebruik van de grond en kade. Dit is een onwenselijke situatie en moet hersteld worden, vindt B&W. Dit wordt dit jaar nog rechtgetrokken, deze groep vergunninghouders heeft hierover inmiddels apart een bericht ontvangen. Het in rekening brengen van de kosten volgt op een later moment dit jaar.

Doorverhuur

De fractie heeft eveneens signalen ontvangen dat personen die geen boot meer hebben de ligplaats voor een veel hoger bedrag doorverhuren. Ook zijn er mensen die de ligplaats aanhouden terwijl ze inmiddels zijn verhuisd en geen boot meer hebben liggen, en dat is volgens Trilokaal, gezien de huidige vraag naar ligplaatsen, ongewenst. Maar ook dit is de gemeente niet bekend. Het is lastig te controleren. “Uiteraard zullen wij bij concrete signalen over een vergunninghouder dit uitzoeken en navraag doen. Wanneer mensen hun ligplaats aanhouden en geen boot meer hebben zal ons dat op een gegeven moment opvallen, omdat dan langere tijd een ligplaats niet ingenomen wordt. Een Boa komt met regelmaat langs de ligplaatsen en die ziet al snel of een ligplaats wordt gebruikt of niet. Wanneer hem of haar iets opvalt neemt hij contact op met de vergunninghouder. Zo is in het verleden gebleken dat mensen op voorhand een ligplaatsvergunning hadden omdat zij later wel een boot gingen aanschaffen”, aldus B&W. Een vergunning voor een ligplaats aan eigen kade is niet nodig. Wanneer het perceel grenst aan het water, kan wel alleen die persoon gebruik maken van een eventuele ligplaats aan de kade. Wanneer de gemeente concrete signalen krijgen van inwoners van doorverhuur dan zal de vergunninghouder daarop worden aangesproken en gewezen op de bepaling in de vergunning. Er is nu nog geen beeld om hoeveel gevallen het zou kunnen gaan omdat de gemeente niet eerder het signaal heeft ontvangen dat er sprake is van ‘doorverhuur’.

Meer berichten