Woningen in de Marijkestraat in Sassenheim worden verduurzaamd.
Woningen in de Marijkestraat in Sassenheim worden verduurzaamd. Foto: pr.

Gemeenten en Stek willen druk op sociale woningvoorraad verminderen

Politiek Teylingen

Teylingen • Gezamenlijk optrekken bij de groei van het aantal sociale huurwoningen, het verduurzamen van bestaand bezit, de opvang van kwetsbaren in wijken en buurten en het accent leggen op doorstroming en maatwerk voor bijzondere doelgroepen. Die ambities onderschrijven Woonstichting Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met hun handtekeningen onder de Prestatieafspraken voor de periode 2022 – 2025.

Voor het eerst zijn deze documenten gemaakt voor een langere termijn, waarbij de concrete activiteiten per jaar worden vastgelegd en getoetst. Met Hillegom, Lisse en Teylingen maakt Stek veel gezamenlijke afspraken, maar er worden ook afspraken op lokaal niveau gemaakt. 

Streven naar groei

Alle partijen zetten zich in voor het verlagen van de druk op de sociale woningvoorraad. Dat gebeurt enerzijds door nieuwbouw, maar ook door het beter benutten van het bestaande bezit. Bij bouwprojecten streven Hillegom en Lisse naar minimaal 25 procent sociale huur, in Teylingen is dat zelfs 30 procent. 

Gemeenten en Stek spannen zich in om vertraging bij het in gang zetten van deze projecten zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor wordt gekeken naar wat in eerdere projecten tot vertraging heeft geleid, waardoor hier in nieuwe projecten op geanticipeerd kan worden. Stek ontkomt er niet aan om jaarlijks sociale woningen uit haar bezit te verkopen, maar brengt dit aantal wel omlaag. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokaal maatwerk om woningzoekenden met een lage slaagkans – bijvoorbeeld jongeren – toch aan een woning te helpen, of om de doorstroming te bevorderen. 

Gelijkwaardige kansen

Stek stelt de huurprijzen zodanig vast dat zoveel mogelijk verschillende doelgroepen een gelijkwaardige kans hebben op een sociale woning. In het nieuwbouwprogramma van Stek ligt de nadruk op woningen met een huurprijs tot de lage aftoppingsgrens (€ 633,25). Hier zal de vraag het grootst zijn de komende jaren. De woonlasten worden verder beperkt door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Nieuwbouw is standaard Bijna Energie Neutraal (BENG) en soms zelfs Nul op de Meter (NOM). Bij groot onderhoud wordt de isolatie van woningen sterk verbeterd en waar mogelijk worden zonnepanelen geplaatst.

Aandacht voor leefbaarheid

In de Prestatieafspraken is ook aandacht voor de leefbaarheid van wijken en buurten. De gemeenten en de woonstichting werken nauw samen op het gebied van sociaal beheer. Bijvoorbeeld door de inzet van een Wijk GGD-er. Stek signaleert (mogelijke) problematiek in een vroeg stadium. Aan de maatschappelijk rol van de woonstichting zijn overigens wel grenzen. De primaire rol van een corporatie is verhuur. Maar door samen te werken op het gebied van leefbaarheid en sociaal beheer dragen partijen bij aan een goed leefklimaat en woonomgeving. 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant