Afbeelding
Foto: pr. / pixabay.com

Vragen over geluid en fijnstof van vliegtuigen boven Teylingen

Politiek Teylingen

Teylingen • Raadsleden Paul Witteman (PvdA) en Sybrinne de Vries (CDA) willen van B&W dat de gemeente, gelet op de grote aantallen vliegbewegingen van en naar Schiphol, met name boven de kern Sassenheim, actief deel uitmaakt van het nieuwe net van meetlocaties voor ultrafijnstof in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Daarnaast ook de resultaten van de metingen naar geluid voor wat betref het aantal vliegtuigen die de afgesproken normen over de vlieghoogte voor vliegtuigen hebben overschreden in 2019, 2020 en 2021, op basis van de in Sassenheim aanwezige Sensornet meetpunten.

Door Nico Kuyt

In Teylingen zijn diverse meetstations voor het vaststellen van de geluidsniveaus van overvliegend vliegverkeer van en naar Schiphol. Al enkele jaren voert Sensornet continu metingen uit. Ook adviseerde de Gezondheidsraad in september 2021 de regering om de uitstoot van ultrafijnstof van ook het vliegverkeer structureel te monitoren. De raadsleden willen nu meer informatie over de metingen krijgen, zoals de uitkomsten over de afgelopen drie jaar, voorzien van een oordeel van B&W. Zij wijzen naar een rapportage van de Omgevingsdienst over 2019 met de conclusie voor Teylingen dat voor de gemeente gesteld kan worden dat de geluidhinder van Schiphol fors is, omdat de gemeente (vooral in Sassenheim) zowel te maken heeft met stijgend als met landend verkeer. Dat verklaart ook de hoge aantallen vliegtuigbewegingen, die na Nieuwkoop de meeste zijn in de regio. Ook de nachtvluchten, die recht over Warmond vliegen, geven ernstige hinder in de vorm van slaapverstoring. De raadsleden willen weten wat de reactie van B&W hierop was en naar wie of welke instantie actie is ondernomen, ook over de huidige overschrijdingen en de uitstoot van ultrafijnstof.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant