Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

B&W: ‘Realisatie verenigingsruimte is voor de handbal Foreholte’

  Politiek

Voorhout • B&W heeft van de handbalvereniging Foreholte een ontvangen, waarin de de vereniging aangeeft dat zij de samenwerking met de gemeente voorlopig tot het minimale willen terugbrengen. Het twistpunt is de realisatie van de verenigingsruimten. Die zijn voor de verenigingen, stelt B&W. De uitgebreide ambitie van de handbalvereniging wordt in de herinrichting niet gehonoreerd.

door Nico Kuyt

Doel van de herinrichting is om voor de drie buitensportverenigingen, voetbalvereniging Foreholte, handbalvereniging Foreholte en Mixed Hockey Club Voorhout, elk een extra sportveld te gunnen. Hierdoor kunnen de drie sportclubs doorgroeien en hun ambities waarmaken. Tegelijkertijd draagt de uitbreiding bij aan meer mogelijkheden om te sporten voor inwoners van Voorhout en omgeving. Dit juicht B&W toe vanuit de aanpak voor een positieve gezondheid. Om het vernieuwde park te realiseren, heeft de gemeente in goed overleg vastgelegde afspraken gemaakt met alle verenigingen die zich op het sportterrein bevinden, stelt B&W. De gemeente realiseert de sportvelden, de verenigingen realiseren de verenigingsruimten, zo liggen de afspraken. De verenigingen dienen daartoe de benodigde financiering zelf te regelen.

Compensatiebedrag

Dit geldt in de ogen van B&W ook voor handbalvereniging Foreholte. “Zij is met de gemeente in het najaar van 2020 voor de accommodatie een compensatiebedrag overeengekomen. Dit is in het voorjaar van 2021 bekrachtigd met een voorschotovereenkomst. Deze betreft de vervanging van het huidige verenigingsgebouw, dat verplaatst moet worden”‚ aldus B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Maar na het vaststellen van de overeenkomst is de handbalvereniging tot de conclusie gekomen dat hun ambities verder reiken dan mogelijk is met het beschikbare bedrag. Een groter gebouw en hogere kwaliteit dan eerder overeengekomen. B&W heeft naar eigen zeggen meegedacht met de handbalvereniging over mogelijkheden om deze ambitie te kunnen realiseren, zoals een BOSA-subsidie en een lening door de stichting Waarborgfonds Sport, maar daarvan is tot op heden geen gebruik gemaakt. De handbalvereniging zou ook graag voor mindervalide sporters extra ruimte in de Elsgeest realiseren, schrijft B&W in de memo. Maar hiervoor kan de handbalvereniging al beschikken over mogelijkheden in sporthal De Tulp.

Niet de dupe

Voor B&W is de opdracht van de gemeenteraad leidend, namelijk snel ‘de schop in de grond’. En in de zomer van 2021 is de schop ook de grond ingegaan. “Binnen de realisatie van het projectplan is het specifieke verenigingsgebouw slechts een onderdeel. Wij vinden het belangrijk voor alle verenigingen dat de sportcapaciteit wordt uitgebreid en dat de voorwaarde van de raad wordt ingevuld. De planvorming wordt om die reden doorgezet. Wij willen de voetbalvereniging en de hockeyvereniging niet de dupe laten worden van verdere vertraging in dit project. Uiteraard staat de gemeente open voor verder overleg met de handbalvereniging. Inmiddels heb ik daartoe contact gezocht met de voorzitter van Foreholte”, besluit wethouder Arno van Kempen.

Meer berichten