Logo deteylinger.nl
<p>Ingrid Bax ontvangt op 27 november 2020 de eerste twee minicontainers uit handen van wethouder Heleen Hooij.</p>

Ingrid Bax ontvangt op 27 november 2020 de eerste twee minicontainers uit handen van wethouder Heleen Hooij.

(Foto: Piet de Boer)
Teylingen

‘Communicatie over afvalscheiding moet beter’

  Politiek

Teylingen • Het scheiden van afval kan beter, vindt de ChristenUnie. Inwoners hebben soms geen voldoende weet rond afvalscheiding. De fractie roept B&W daarom op om een stevige veldtocht in communicatie te plegen. Dat gaat wethouder Heleen Hooij ook doen. Maar zij wil wel eerst de afvalcijfers van 2021, de resultaten van een onderzoek en een evaluatie afwachten.

Raadslid Frans Nederstigt (ChristenUnie) diende, samen met de PvdA en fractie Piket, een motie in. Reden was de teneur van een bericht van B&W dat het scheiden zo’n goede voortgang maakte. Hij ervoer het anders. “Niemand in mijn omgeving heeft er een idee van hoe het precies werkt. We hadden nu al op veel minder restafval moeten zitten”, zo maakte hij de motie helder. “B&W zegt in een persbericht heel tevreden te zijn. Het is niet niet nodig een evaluatie af te wachten. 

“Neem daar meer dan 1,5 meter afstand van. De werkelijke situatie is anders. De tekenen aan de wand zijn legio We staan 3 0 achter tegen een amateurclub. Je kunt nu actie ondernemen en gaan handelen. Een plan voor communicatie is een waardevolle aanvulling.” Hierbij moet de noodzaak tot betere afvalscheiding en de wijze van correcte afvalscheiding voor containers en zakken aan het bod komen, met bijvoorbeeld steekproefsgewijze controles en het geven van advies, want de huidige communicatie draagt niet bij aan de ‘sense of urgency’, de bewustwording onder de inwoners en de gevolgen als er later grote ingrepen gedaan moeten worden om de gestelde vermindering van het restafval te halen. Paul Witteman (PvdA) riep B&W op eens een enquête op straat uit te voeren. “Ook ik hoor van veel mensen dat zij niet weten waarover het gaat, dat er korting is.” 

Evaluatie afwachten

Maar B&W ontraadde de motie van de ChristenUnie en andere partijen. Dat zorgde even voor een verwarring in de digitale raadzaal, maar de wethouder wil nog even de cijfers afwachten, kijken welke behoefte aan communicatie er onder de inwoners leeft en een plan opstellen. In het 1e kwartaal wil B&W dit ondernemen. 

Maar de motie spreekt ook over een uitvoeren van de communicatie in het 1e kwartaal. Bij stemming schaarde een meerderheid van de fracties zich achter de wethouder en wil de evaluatie afwachten. Naast de indieners, steunde alleen GroenLinks de motie. In een stemverklaring stipte Nederstigt aan nog met de wethouder in gesprek te gaan over de ‘geest van de motie’’. (NK)

Meer berichten