Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

Gemeente verduurzaamt in rap tempo

  Politiek

Teylingen • De score voor duurzaamheid in Teylingen is tussen 2014 en 2021 duidelijk verbeterd, zo geeft een onderzoek aan. De gemeente scoort zelfs beter dan het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten, zo blijkt uit een schrijven van B&W aan de gemeenteraad.

door Nico Kuyt

Sterke punten van de gemeente zijn de goede eigen beoordeling van de gezondheid. De levensverwachting stijgt en het aantal inwoners dat rookt neemt af. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner is laag en het afval wordt goed gescheiden. 

De werkgelegenheid blijkt een punt van aandacht voor de gemeente. Ook al is de werkloosheid onder zowel jongeren als volwassenen afgenomen en neemt de langdurige werkloosheid af. De hoge licht- en geluidbelasting is ook een punt van aandacht, evenals de grote hoeveelheid verhard oppervlak. 

Minder energie

Maar het energieverbruik is in de gemeente in de periode tussen peiljaar 2014 en 2019 gedaald van 2119 TJ naar 2079 TJ, zo toont de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Het gemeentelijke doel van ‘Zon op dak’ om zo te komen tot 50.050 panelen in 2025 loopt als een zonnetje. De doelstelling voor de afgelopen jaren zijn gehaald. Wellicht dat de hogere prijzen in energie een handje hebben geholpen. In ieder geval wordt dit jaar een nieuwe zonnepanelentellingen uitgevoerd. Met ‘Wind op land’, daar is de turbulentie nog helemaal uit. De windmolens bij Akzo aan de Rijksstraatweg zijn er nog niet. 

Maar de ambtenaren, politie en brandweer hebben de knop van de thermostaat in ieder geval lager gedraaid. Gebruikte de overheid in 2014 nog 45 Tj aan energie, in 2020 was dit gedaald naar 25 Tj. Het aardgas kan nog wel wat meer worden afgeknepen, zo blijkt uit de rapporten. Maar toegegeven, het aardgasverbruik is in de periode 2014-2020 wel gedaald van 27,6 tot 25 miljoen m3. 

Meer elektrische voertuigen

Het aantal elektrische voertuigen is meer dan verdubbeld. In 2019 waren er in Teylingen 629, in 2020 al 1546. De gemeentelijke energiecoaches stonden ook niet stil. Meer dan 100 adviezen om energie te besparen werden in 2021 aan de inwoners gegeven, ondanks de coronamaatregelen die een deel van het jaar golden. De energiecoaches zijn vrijwilligers uit de gemeente die andere inwoners adviseren hoe ze kunnen besparen op hun energierekening. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Het is maar nogmaals gezegd.

Meer berichten