Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Teylingen

ChristenUnie niet eens met advies formateurs

  Politiek

Teylingen • Het voorstel van de formateurs om alleen een combinatie te onderzoeken waar in elk geval VVD, CDA, en Trilokaal in zitten, eventueel aangevuld met PvdA of D66 vindt de ChristenUnie te kort door de bocht.

Door Nico Kuyt

De ChristenUnie verklaart ‘enigszins verrast’ te zijn met de ‘eenzijdige opties’ die de formateurs op tafel leggen. “Dit lijkt op een wat meer klassieke coalitievorming, maar daar hadden we niet vijf (in)formateurs/verkenners voor nodig gehad. Dat hadden we op 17 maart al kunnen bedenken”, geeft fractievoorzitter Mirjam Mack aan. Naar haar mening zijn er veel meer mogelijkheden om een sterk college te vormen die wél rekening houden met de roep om bestuurlijke vernieuwing. De afgelopen periode hebben de partijen gesprekken gevoerd over het raadsakkoord, waarin op hoofdlijnen overeenstemming is gevonden op onderwerpen zoals vier wethouders, bestuurlijke vernieuwing, duurzaamheid, welzijn. Dit vraagt volgens de ChristenUnie een sterk college met bestuurlijk krachtige wethouders. Een houding om met elkaar eruit te willen komen en ruime overeenstemming te vinden bij alle partijen. “De basisoptie grijpt direct terug naar wat we al min of meer hadden en de zorg is dat we daar de komende vier jaar niets mee opschieten. De afgelopen vier jaar kenmerkte zich door een sterk coalitie/oppositie-gevoel, en daar wilden we juist vanaf. Wethouders met beperkte capaciteiten en een tekort aan daadkracht en coalitiepartijen die weinig kritisch zijn ten opzichte van het college, daar wilden we vanaf. De ChristenUnie wil inhoudelijk sterke bestuurders en een raad die daar wat verder vanaf staat zodat raadsfracties met elkaar in gesprek gaan en bereid zijn kritisch zijn op het college wanneer dat nodig is”, besluit Mack.

Meer berichten