Afbeelding
Foto: Rokki Fotografie

Meerderheid in commissie voor verhogen van heffing voor afvalstoffen

Politiek Teylingen

Teylingen • In de raadscommissie Bestuur lijkt er rond de aanpassing van de afvalstoffenheffing en snoeien in diensten een meerderheid te ontstaan voor scenario 2 of mogelijk een gelijkend alternatief van de VVD. Het scenario 2 bevat een verhogen van de heffing, het maken van een onderscheid tussen het tarief van een- en meerpersoonshuishoudens en het stoppen met de zomerinzameling GFT.

De heffing voor inwoners dient ervoor te zorgen dat het verwerken van afval de gemeente niets kost. Maar sinds 2019 zijn de kosten steeds hoger dan de inkomsten. B&W heeft vier scenario’s opgesteld om het weer in balans te brengen. Vorige week was er de voorbespreking door de raadscommissie Bestuur en er lijkt een meerderheid te ontstaan voor scenario 2 of een aangepast VVD-alternatief. De voorlopige raming voor scenario 2 is dat de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishouden stijgt naar 277,38 euro en voor meerpersoons naar 400,80 euro. Het VVD-alternatief lijkt op scenario 2, maar vindt dat het verschil in tarief ook moet zijn verwerkt in de korting op het aantal malen aanbieden van de grijze bak. Als je een hoger tarief betaald, wil je ook meer korting.

Hoge inflatie

Zorgen leefden er wel in de commissie. De inwoners worden al diep in de buidel geraakt en dan nog deze verhoging. Het CDA vroeg B&W om te kijken naar meevallers in 2022 om de kosten over 2023 wat op te vangen. Lijst Schenk ging min of meer voor scenario 1, waarbij ook de korting en de afvalcoach worden geschrapt. De fractie had wel moeite met het ophalen van 1 keer per 3 weken van het restafval, want dat gaat zwerfafval opleveren. Voor GroenLinks was het afschaffen van de korting geen optie, maar was net als de fractie Schenk geen voorstander voor een heffing van meerpersoonshuishoudens, want dan betalen huishoudens met drie of vier hetzelfde tarief. De ChristenUnie, D66 en Trilokaal zagen wel belang in dat onderscheid in scenario 2 en het alternatief. 

De PvdA was tegen alle scenario’s die de korting schrappen, dus blijft 2 over. Progressief Teylingen dacht aan een aangepaste vorm van 2, maar gaat het in de fractie nog bespreken. Het afschaffen van de wekelijkse zomerinzameling, daar was een zekere overeenstemming te vinden. Het kost heel veel geld en er wordt weinig gebruik van gemaakt. Enkele fracties stelden vragen bij de afvalcoach en stonden open voor wellicht een andere invulling in de communicatie.

Kwijtschelding

Wethouder Heleen Hooij had nog geen zicht op meevallers over 2022, maar gaat naar het idee kijken. In een antwoord op een vraag van de ChristenUnie over de kwijtschelding, dit naar aanleiding van een brief van een bezorgde burger, gaf Hooij aan dat over 2021 er 385 kwijtscheldingen hadden plaatsgevonden. Door de stijging van de inflatie sprak zij de schatting uit dat het grofweg tussen de 400 en 600 zal uitkomen. Het gaat nu als bespreekstuk naar de raad. (Tekst: Nico Kuyt)

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant